Information: KLF i den kommende tid

Se midlertidige telefontider og få svar på oftest stillede spørgsmål her og nu.

Information | Af: Sekretariatet 12. marts 2020

Som mange andre arbejdspladser er Københavns Lærerforening også mærket af COVID-19. Det betyder, at de fleste medarbejdere arbejder hjemmefra. Der er derfor ændrede telefontider – møder og fremmøde er desværre ikke muligt. 

Følgende gælder:

  • Kontoret vil i nedlukningsperioden være nødbemandet, og det vil fortsat være muligt at komme i kontakt med os via telefon 3322 3322 (åbent mandag til fredag kl. 10.30 – 13.30) og mail 011@dlf.org
  • Vi opfordrer til, at flest muligt henvendelser sker via mail, idet omstilling af telefoner til medarbejdere, der arbejder hjemme og evt. skal passe børn, der ikke kan komme i skole mv., kan give udfordringer.
  • Kurset for nye lærere 23. – 24. marts aflyses.

Vi håber på jeres forståelse for, at der i denne nedlukningsperiode kan opleves længere sagsbehandlings- og svartider – vi gør det bedste, vi kan.

FAQ

Hvad sker der med 6. ferieuge, omsorgsdage mv. i hjemmearbejdsperioden?

Hvis der er planlagt 6. ferieuge mv. I perioden afholdes den som planlagt med mindre andet aftales med ledelsen.Hvis du bliver syg inden ferien mv. starter er det en ferieforhindring, og du har friheden til gode. Husk at melde dig syg til ledelsen. Hvis du er i karantæne pga. Høj risiko for at være smittet med Covid-19, eller du er på hjemmeophold, hvis du har konkret risiko for at være smittet, fx hjemvendt fra et højrisikoområde betragtes det som egen sygdom og dermed ferieforhindring.

Hvad hvis der er planlagt ferie, og jeg får at vide, jeg skal lægge materiale tilgængelig for eleverne?

Hvis du bliver bedt om at arbejde i stedet for at afvikle ferie, har du ferien til gode.

Jeg kan ikke rejse i min planlagte ferie, kan jeg arbejde i stedet og udskyde ferien til jeg kan rejse?

Du har ikke ret til at komme på arbejde, men I kan godt lave en aftale om det, hvis der er brug for din arbejdskraft.

Hvem skal deltage i nødberedskab?

Vi anbefaler at lærere i risikogrupper undtages fra nødberedskab, det er fx. gravide, folk med kroniske sygdomme, eller hvis man er over 60 år.

Hvad hvis jeg bliver syg i perioden?

Du skal syge- og raskmelde dig efter normale regler.

Mit barn er syg, hvad gør jeg?

Reglerne fra overenskomsten gælder stadig. Da du arbejder hjemmefra kan du afhængig af barnets alder og tilstand blive bedt om at arbejde i fornødent omfang.

Jeg har planlagt fire ugers forældreorlov i nær fremtid, hvad gør jeg?

Her gælder de samme regler som ved planlagt ferie.

Hvilken løn skal timelønnede have i lockdown-perioden?

 

Timelønnede er principielt ansat fra dag til dag, og de har derfor ikke krav på løn ud over den enkelte dag. Men i en lang række tilfælde har den timelønnede fået besked på, at man skal vikariere i en lidt længere periode. Koncernservice har i den situation meldt ud til skolerne, at man skal give den timelønnede løn i ugerne 12 og 13, fordi der har været et løfte om en lidt længere beskæftigelse.

I foreningen er vi imidlertid stødt på en række eksempler på, at man ikke burde have været timelønnet men månedslønnet.

Hvis man ansættes i en kortere periode end en måned, eller man ansættes med færre end 8 arbejdstimer (5 1/3 undervisningstimer – ca. 7 lektioner af hver 45 minutters varighed) så skal man ansættes på timeløn.

Hvis man derimod ansættes længere end en måned med 8 arbejdstimer (5 1/3 undervisningstimer), så skal ansættelsen ske på månedsløn. Månedslønnede har krav på løn i hele den aftalte periode, eller indtil en opsigelse er effektueret.

Eksempel. En vikar er ansat i et vikariat på 6 ugers forældreorlov på timeløn. Det er ikke en korrekt ansættelsesform, da ansættelsesperioden var kendt og strækker sig ud over en måned. Ansættelsen skal være på månedsløn, og dermed med ret til løn i alle 6 uger.

 

Relevante links:

Her kan du læse spørgsmål og svar om Corona på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: 

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Hold dig orienteret om Covid-19 generelt på: 

politi.dkhttps://politi.dk/coronavirus-i-danmark

Her kan du læse FH’s vejledning på Hovedorganisationens hjemmeside: 

https://fho.dk/blog/2020/03/11/fagbevaegelsens-hovedorganisations-vejledning-om-corona-virus/

Her kan du læse om kommunernes håndtering af Covid-19 hos KL:

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/sundhed/information-om-covid19-coronavirus/ 

Her kan du læse om Københavns Kommunes information til medarbejdere: 

https://medarbejder.kk.dk/corona

- Sekretariatet

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Martinbum | 31. marts 2020 KL. 02:03

hi there

I have just checked klfnet.dk for the ranking keywords and seen that your SEO metrics could use a boost.


We will improve your SEO metrics and ranks organically and safely, using only whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support.


Please check our pricelist here, we offer SEO at cheap rates.

www.hilkom-digital.de/cheap-seo-packages/


Start increasing your sales and leads with us, today!


regards

Hilkom Digital Team

support@hilkom-digital.de

Merle Francisco | 20. marts 2020 KL. 05:25