Hvordan går det arbejdsmiljøet?

"2017 er kommunalt valgår. Snart vil samtlige partier (måske med få undtagelser), stå i kø for at fortælle indbyggerne i København, at de tænker på børnene, at vi skal styrke folkeskolen, lærerne skal kunne løse opgaverne og så videre, og så videre. "

Synspunkt | Af: Thomas Roy Larsen 02. februar 2017

Da lærerne og børnehaveklasselederne i foråret 2015 skulle besvare den kommunale trivselsundersøgelse, så endte vi som faggruppe helt i bunden. Som fagforening råbte vi op, forlangte handling og drøftelser om resultaterne. Vi brugte blandt andet resultaterne som argument for, at vi måtte have bedre vilkår og noget bedre end det daværende forståelsespapir. Børne- og Ungdomsforvaltningen lyttede ikke. De meldte ud, at resultatet ”var meget bedre end forventet” – set i lyset af lov 409 og den dengang nye skolereform.

På den positive side var medarbejderne glade for deres ledelser og samarbejdet med dem. På den triste side, så viste resultaterne tydeligt, at det gik rigtigt dårligt med hensyn til arbejdspres, kvalitet i arbejdet og indflydelse på egen arbejdssituation. Undersøgelsen viste desværre en markant tilbagegang på de fleste parametre – bortset fra forholdet til ledelsen. 

Hvorfor skete der så ikke mere? Proceduren er den, at den enkelte skole skal udarbejde en handleplan på de punkter, hvor de scorer lavt, eller hvor der er en markant tilbagegang – i forhold til trivselsundersøgelsen fra 2013. Denne handlingsplan skal så vises/godkendes af områderne. Er der en vilje på skolen, så sker der noget – er der ikke, så lander den i en skuffe indtil næste trivselsundersøgelse – det vil sige NU.

Nu skal vi til det igen. Fra 22. februar til 14. Marts 2017 tilbydes alle medarbejdere at deltage i undersøgelsen. Fra KLF skal der lyde en opfordring til, at ALLE tager sig tid og svarer på undersøgelsen – og hvorfor så det? 

2017 er kommunalt valgår. Snart vil samtlige partier (måske med få undtagelser), stå i kø for at fortælle indbyggerne i København, at de tænker på børnene, at vi skal styrke folkeskolen, lærerne skal kunne løse opgaverne og så videre, og så videre. Trivselsundersøgelsen vil derfor være et vigtigt værktøj i forhold til at tegne det rigtige billede og holde politikerne op på disse udmeldinger. 

Det går godt ude på skolerne – det hører vi, når vi taler med Børne- og Ungdomsforvaltningen. Det er jo godt at høre, men er det sådan? Ja, vi får tingene til at fungere, vi knokler en hvis legemsdel ud af bukserne, men går det godt?

Københavns Lærerforening og lærerne på skolerne, er godt klar over, at der er balanceproblemer på skolerne – opgavemængden stemmer ikke overens med tiden til at løse dem. Sjovt nok er der ikke ret mange andre end os selv, der anerkender denne tilstand. Så hvis vi bliver ved med at sige og ikke mindst dokumenterer det, så sker der forhåbentligt snart noget.

Danmarks Lærerforening har udarbejdet og vedtaget en ny arbejdsmiljøstrategi. Denne fokuserer på fem overordnede pejlemærker: 

  • fremme af arbejdsglæde og trivsel
  • forebyggelse og tidlig indsats
  • holdbare løsninger for et helt arbejdsliv
  • arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid
  • kontinuitet, systematik og koordinering

Disse punkter er i særdeleshed relevante i København, i en tid med påbud fra Arbejdstilsynet, ny læringsportal, sygemeldinger, en skidt trivselsundersøgelse fra 2015 og et generelt alt for højt arbejdspres på den enkelte. 

Så hjælp dig selv og dine kolleger. Besvar trivselsundersøgelsen og hjælp os med at sætte skolernes arbejdsmiljø endnu højere på dagsordenen i København.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Jan Trojaborg | 06. februar 2017 KL. 20:32

Jeg er fuldstændig enig med Thomas, det er vigtigt, at alle deltager og giver deres mening til kende, så vi får et retvisende billede af arbejdsmiljøet og ikke et glansbillede.

Brug derfor tiden til at udtrykke DIN mening.