Hvis alle fik løn som hos RYANAIR, havde ingen råd til at rejse

På trods af at Ryanair er et af de største europæiske flyselskaber med kæmpeoverskud, har de ansatte elendige vilkår. Ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen er det næsten slavelignende kontraktforhold de ansatte tilbydes. Langt fra hvad man forstår ved normale danske og europæiske løn- og arbejdsforhold.

Synspunkt | Af: Inge Thomsen 27. maj 2015

Det er kernen i konflikten med Ryanair. De har startet base i Københavns Lufthavn, så Flyvebranchens Personale Union (PFU) forsøger at forhandle overenskomst, men Ryanair nægter. Derfor er der varslet konflikt, og en række LO forbund har varslet sympatikonflikt. PFU har bragt sagen for Arbejdsretten, for at få dens ord for, at konflikten og sympatikonflikterne er “lovlige”. Der falder dom d.15. juni. Arbejdsretten giver sjældent arbejdstager medhold, men vi må håbe, at denne sag er undtagelsen. Der er meget på spil for lønmodtagere. Det er den danske model, der er sat på prøve.

På trods af at Ryanair er et af de største europæiske flyselskaber med kæmpeoverskud, har de ansatte elendige vilkår. Ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen er det næsten slavelignende kontraktforhold de ansatte tilbydes. Langt fra hvad man forstår ved normale danske og europæiske løn- og arbejdsforhold.

Lave lønninger, 125 kr. i timen, ikke løn under sygdom, aflysninger, forsinkelser, standbyvagter og forberedelse, ingen pension, ingen tillæg for weekendarbejde eller overtid, de skal selv betale for arbejdstøj og uddannelse. Og oven i det skal de betale for at sige op.

Det er helt urimelige arbejdsvilkår og social dumping af værste skuffe. Social dumping er nærmest blevet en trend i Danmark blandt arbejdsgivere. Senest tæt på vores eget fagområde, nemlig institutionsområdet. I København er antallet af private daginstitutioner og storordninger vokset, hvor de har timelønninger ned til 75,- kr. og pensionsprocenter på 0%. Forældrene betaler samme takst og fra kommunen får de samme beløb som de kommunale institutioner, men de betaler ikke de ansatte overenskomstmæssig løn og pension.

Fænomenet ”working poor” er udbredt i lande som fx England og Tyskland. Lønmodtagerne får så lidt i løn, at de ikke kan leve af den. Derfor har flere to job. En væsentlig forklaring på den udvikling er faldende organisering og svigtende opbakning til aftalesystemet på arbejdsmarkedet. Det samme vil kunne ske i Danmark, hvis organiseringen i fagforeninger falder, og vi accepterer social dumping.

Vores løn og arbejdsvilkår er ikke noget, der bare er givet. Vi skal forsvare det, vi har opnået. Social dumping vedrører os alle, derfor  støtter KLF bl.a. Luftens Helte, der kæmper for ordentlige arbejdsvilkår. KLF (dig og mig) hjælper dem med at dele deres flyers ud i Københavns Lufthavn lørdag d.30. maj kl. 11-13 ved terminal 2. Vi håber, du kommer.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.