Hver lærer må fighte for fællesskabet

Vores mål skal være at fastholde ledelsens fokus på faglig og pædagogisk strategisk ledelse.

Synspunkt | Af: Jamal Bakhteyar 17. juni 2013

I lockoutens kølvand og det efterfølgende lovovergreb er sikkerhed for det enkelte medlem helt centralt for KLF. I stedet for at den enkelte koncentrerer sig alene på sine individuelle opgaver og aftaler, skal vi styrke TR og AMR’s rolle og styrke fællesskabet med møder i KLF-afdelingerne. Det vil gavne både medlemmerne og arbejdspladsen.

Den nyligt vedtagende medarbejderaftale MED skal inddrage medarbejdere, AMR, TR og ledelse. Grundstenen i MED-aftalen hviler på medarbejdernes involvering. Dermed skal medlemmernes forventninger til ny ledelsesform formuleres klart og tydeligt på den enkelte arbejdsplads.

Vores mål skal være at fastholde ledelsens fokus på faglig og pædagogisk strategisk ledelse. Der skal stilles krav til forvaltningen om at støtte ledelse og at reagere, når ledelsen ikke fungerer.

På nationalt plan skal DLF sikre alliancer med andre faggrupper, så KL og regeringen ikke får mulighed at spille den ene faggruppe ud mod den anden. Vi skal kende forskel på vores allierede og modparter inden kommunalvalget i år og inden forhandlingerne om OK15.

KLF’s tillidsrepræsentanter og bestyrelse har deltaget aktivt i dialogmøder sammen med pædagoger, skoleledere og forvaltningen om folkeskolens udvikling i København. Det betyder ikke, at vi er enige med alle om alt, men vi skal spille en konstruktiv rolle.

Anne Vangs udtalelse at ’en kommunal arbejdstidsaftale for lærerne ikke er til gavn for folkeskolen’, er især problematisk og skaber mere uro.

Regeringens flagskib ’Skolereform’ er endelig sejlet i havn efter meget tovtrækkeri, og takket være De Konservative får skibet ikke lov at sejle for fulde sejl de næste to år. Noget blev dumpet i havet under sejladsen - inklusion og regeringens løfte om at forbedre tosprogede elevernes faglighed. Det er fuldstændig glemt i reformen.

Der er hverken visioner eller ressourcer for de to områder. En ny DLF-undersøgelse viser, at på landsplan er pengene ikke fulgt med specialundervisningseleverne over i almenskolen til skade for inklusionen. Det samme kan siges om tosprogsområdet, og risikoen for et mere klassedelt Danmark øges. Vi må erkende, at én ting er sikkert – vores regering er blå både før og efter næste folketingsvalg.

Af Jamal Bakhteyar

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.