Hver femte lærer i København er "lærer med særlige kvalifikationer"

"Vi skal arbejde benhårdt på, at vi i landets hovedstad skal have ordentlige forhold, der resulterer i hundredevis af ansøgere til hver stilling! Desværre lader det ikke til, at regnedrengene og –pigerne ønsker at gå den vej! En krone sparet – er en krone tjent."

Debat | Af: Thomas Roy Larsen 08. marts 2018

Den Københavnske folkeskole er enormt presset. En ny rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, udført på opfordring af Danmarks Lærerforening viser, at hver femte lærerstilling i København er besat af en ikke-læreruddannet. Tallene er fra perioden 2013 til 2016, så gad vide om det ikke står endnu værre til i 2018 – det er i hvert fald min formodning! Tallene varierer fra skole til skole, men set over hele byen, så er det et kæmpe problem. 

Folkeskolereformen og lockouten i 2013 bærer skylden. De med Lov 409 og reformen forringede arbejdsvilkår samt en manglende lokal arbejdstidsaftale i København frem til 2016 ligeledes. 

Rapporten viser, at i perioden 2013-2016 er andelen af ikke uddannede ansatte i den københavnske folkeskole steget med 5,6 procentpoint – fra 15,0% til 20,6%. En stigning på 37%! Københavns Kommune må indse, at det er og bliver et problem! Vi bliver nødt til i samarbejde at finde løsninger. Vi skal som nævnt have en forbedret arbejdstidsaftale – gerne centralt for hele Danmark – alternativt lokalt i København. Vi har hele tiden brug for nye og uddannede kollegaer derude – de bliver sværere og sværere at få!

Jeg ved, at tallene også dækker over en lang række kollegaer, der sideløbende med lærerarbejdet uddanner sig til lærer. Det er selvfølgelig dejligt, at folk stadigvæk ønsker at være lærere, men det er også en belastning for dem, at udføre to ”jobs” på en gang!

Hvad kan vi så gøre for at stoppe denne udvikling?

1. KL kunne starte med at tage problemet seriøst og indgå en arbejdstidsaftale med LC ved OK18.

2. Københavns Kommune kunne indse, at vejen frem er forbedrede vilkår for arbejdet som lærer og børnehaveklasseleder.

3. Vi skal som medarbejdergruppe kræve,  at der til ansættelsessamtalerne ansættes nye læreruddannede kollegaer – det er tillidsrepræsentanterne garant for.

4. Sørge for at nye kollegaer på skolerne hjælpes godt i gang. Altså have en plan for, hvordan man tager imod nyuddannede og nye erfarne kollegaer – så de bliver! 

5. Huske skolelederne på, at de skal kunne redegøre for, hvorfor man valgte en ”lærer med særlige kvalifikationer” og ikke en uddannet – såfremt der var en sådan imellem ansøgerne.

Vi skal arbejde benhårdt på, at vi i landets hovedstad skal have ordentlige forhold, der resulterer i hundredevis af ansøgere til hver stilling! Desværre lader det ikke til, at regnedrengene og –pigerne ønsker at gå den vej! En krone sparet – er en krone tjent.

Vi skal værne om vores profession  og hvis vi skal respekteres som faggruppe, så skal vi italesætte problemerne ved de mange uuddannede. Ja, jeg har igennem årene også haft udmærkede kollegaer, som ikke var/er læreruddannede – men det går bare ikke i længden!

Som Andreas Rasch Christensen, forskningsleder på VIA University College, siger ”Jeg synes, tallene er foruroligende, for det har faktisk en betydning, at børn og unge bliver undervist af nogen, der har en læreruddannelse. Dels det at de er uddannet i de fag, de underviser i, men måske lige så meget, at de er uddannet i at kunne lede klassen, skabe nogle gode relationer og kunne skabe et godt forældresamarbejde.”

Så kære kollegaer – hvis udviklingen skal vende, så skal vi i fællesskab vende den. Vi skal sammen kræve uddannet arbejdskraft på skolerne!

Skrevet af Thomas Roy Larsen, kandidat til formand-, næstformands- og bestyrelsesvalget i KLF.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

 

 

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Allan Pedersen | 17. marts 2018 KL. 23:31

Thomas

Du skriver, at ca. 20% af lærere i Kbh. er ikke uddannede lærere. Men er det tal i fuldtidsstillinger? Der er jo stor forskel på om du tæller alle med, også dem der kun underviser i fx. fransk 10 t. ugen på en skole.

Torben Larsen | 13. marts 2018 KL. 11:32

Hvad med at ansætte nogle af de "ældre" ledige lærere?

Sidste år, da der også blev skrevet om lærermangel, var der flere ” ældre” lærere, der skrev på DLF Facebookside, at de mente, at der fandt en vis aldersdiskriminering sted, da indtrykket var, at de ikke engang kom til samtale trods det, at kvalifikationerne var i orden.

I Statistikbanken kan man se, hvad ledigheden var for januar 2018.

I januar 2018 var der på landsbasis 1318 ledige lærere.

I region hovedstaden var der 154 ledige lærere i aldersgruppen 50 til 60 +

Herunder er ledighedstallene for hver aldersgruppe på landsbasis, så kan man selv danne sin konklusion.

Fra 16 til 24 år er 28 ledige

Fra 25 til 29 år er 198 ledige

Fra 30 til 39 år er 278 ledige

Fra 40 til 49 år er 285 ledige

Fra 50 til 59 år er 378 ledige 60 år og derover er 154 ledige

Ser man udelukkende på de ”ældre” lærere fra 50 til over 60 år, udgør de i alt 532 ledige. Altså over 40 % af de ledige. Skolerne påstår, at de ikke kan få læreruddannede, men ud fra tallene fremgår det, at der er mange ledige uddannede lærere at tage af!

Kilde: www.statistikbanken.dk/10316

Se også: www.folkeskolen.dk/628547/endnu-en-kompetent-laerer-siger-stop