Hvad betyder den nye ferielov for dig?

Kan du med sindsro pakke feriekufferten til 2020, eller betyder den nye ferielov, at badedragten og sommerhatten skal lægges tilbage på tøjhylden næste sommer? Her får du et kort overblik over, hvad den nye ferielov betyder for dig.

KLF | Af: Sekretariatet 04. september 2019

Opdatering:
I den seneste tid har aviser og netmedier skrevet om den nye ferieaftales ikrafttræden 1. september. Det har givet anledning til flere spørgsmål fra medlemmerne til KLF's sekretariat. Der er imidlertid ingen ændringer i forhold til afholdelse af ferie pt. – se artikel herunder, tidligere udgivet marts 2019.

Der har været skrevet meget i medierne om den nye ferielov, men lad os med det samme fjerne den største ferieforvirring. For langt de fleste af Københavns Lærerforenings medlemmer har den nye ferielov ingen betydning for afholdelsen af ferien i 2020. Badetøjet og sandalerne behøver altså ikke at blive lagt væk på tøjhylderne, men læs gerne videre, for der er alligevel nyttig viden om ferieloven, som kan være rar at have styr på.   

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, og der er som følge af den nye lov også indgået en ny ferieaftale mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. 

Indtil nu har man som ansat haft forskudt ferie, dvs. optjent ferie i kalenderåret, men først holdt ferien fra 1. maj året efter. Den nye ferielov betyder, at man holder ferie i samme periode, som man optjener den – den ordning kaldes for samtidighedsferie. Det er især en fordel for nyansatte, der har mulighed for at få betalt ferie fra starten af ansættelsen. 

Fra 1. september 2020 er både optjenings- og ferieåret fra 1. september til 31. august året efter. Der er altså et stykke tid til, at det vil få betydning for dig. Fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 holder du ferie efter den gamle ferielov. Det er den ferie, du har optjent i kalenderåret 2018.

I skiftet mellem den nuværende ferielov og den nye lov er der en overgangsordning, som har betydning for dig og dine kolleger. Det gennemgår vi herunder.

Overgangsperiode – fra den gamle til den nye ferielov

Den ferie, du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, skal afholdes fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Du optjener 2,08 feriedag hver måned, så der er 16,64 dage, som du kan holde i denne periode. Har du som normalt tre ugers sommerferie, er der således ingen problemer. For lærere på de private gymnasiers grundskoler er der givet en særskilt orientering til TR om håndteringen af mere end tre ugers sommerferie.

De feriepenge, du optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses i Lønmodtagernes Fond og bliver udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet. Feriepengene indefryses, fordi man ellers ville have dobbelt så meget ferie i et år som følge af skiftet i optjeningsperioden. 

Fra 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, og man holder ferie sideløbende med, at man optjener den. Her er det særlige, at efterårsferien 2020 afholdes, inden man har optjent fem dages ferie, men feriedagene gives på forskud. Kun hvis man stopper i sin ansættelse, inden der er sket en udligning, kan arbejdsgiveren modregne den afholdte ferie, der ikke var optjent, i lønnen.

Den særlige feriegodtgørelse og 6. ferieuge

Man har i henhold til ferieloven ret til én procent i særlig feriegodtgørelse, resten er en aftale via overenskomsten. I dag får man samlet 2,15 procent på det kommunale område og 1,5 procent på det statslige. Fremover deles den særlige feriegodtgørelse op i to.

Den ene procent følger den nye ferielov og deles i to udbetalinger – henholdsvis 1. juni og 1. september. Dog skal den procent, der bliver optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, indefryses sammen med de fem ferieuger for samme periode. 

Resten af feriegodtgørelsen samt 6. ferieuge følger fortsat den gamle ordning med forskudt optjening og udbetaling eller afholdelse. Denne del af den særlige feriegodtgørelse udbetales 1. maj 2020. Hvis man vil have 6. ferieuge udbetalt, sker det fortsat 1. juni.

Her kan du se planen for udbetalingen af den særlige feriegodtgørelse de næste par år:

1. maj 2019 udbetales den særlige feriegodtgørelse som hidtil.

1. maj 2020 vil beløbet være mindre end hidtil, pga. indefrysningen af den ene procent fra 1. september 2019 (på det kommunale område er den ca. 16 procent mindre og på statens område ca. 22 procent mindre).

Derefter udbetales den særlige feriegodtgørelse efter den nye ferielov/aftale:

1. maj 2021 får man på det kommunale område 1,15 procent – på statens område 0,5 procent fra optjeningsåret 2020.

1. juni 2021 får man på begge områder én procent fra perioden 1. september 2020 til 31. maj 2021.

 1. september 2021 får man på begge overenskomster én procent for perioden 1. juni til 31. august 2021.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.