Heldagsskoler - hvor blev visionen af?

Synspunkt | Af: Inge Thomsen 20. juni 2012

Heldagsskoletanken er død og borte i København. Heldagsskoleforsøget er afsluttet. For de tre skoler, som var med i forsøget, er fremtiden den, at Hillerødgades  Skole lukkes, og der er i maj indgået ny arbejdstidsaftale for Tingbjerg og Klostervængets Skoler, hvor omregningsfaktoren er sat ned, og det særlige heldagsskoletillæg er bortfaldet.

Centralt i heldagsskoletanken er samarbejde med pædagoger. I den ny samarbejdsaftale hedder det: ” Da heldagsskoleforsøget er afsluttet, er det forventeligt, at samarbejdet med pædagoger vil være af et omfang svarende til det, der foregår på almindelige skoler. Et ekstraordinært samarbejde vil derfor skulle afregnes med tid til øvrige opgaver (kasse 3 tid).”

Kasse 3 tiden er i år reduceret væsentligt på grund af besparelser og  sommeruniversitet.  Så vision ’heldagsskoler’ i København har trange kår i virkelighedens verden 2012.

Det kan undre, at forsøget bare stopper. 

Dels fordi Anne Vang, børne- og Ungdomsborgmesteren, for blot et år siden ville udvide forsøget til at omfatte yderligere en til to skoler. De skulle placeres i de mere resursestærke områder for at få et klarere billede af heldagsskolernes potentiale og for at sammenligne dem med den almindelige folkeskole.

Dels fordi heldagsskoler havde en fremtrædende plads i overborgmester Frank Jensens valggrundlag.

I København eksperimenteres der med mange forskellige skoletyper. Ud over heldagsskoler er der diverse afskygninger af profilskoler, madskoler, udskolingsdynamoer og lektiefrie skoler.

At have visioner, eksperimentere og forsøge er godt

Bedre er det, hvis forsøgene ikke afsluttes, før de knapt er kommet i gang, og der er indhøstet erfaringer.

Bedst er det, hvis visioner ikke bare er tomme ord og floskler, men de understøttes og prioriteres.    

 

- Inge Thomsen

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.