Gør lokallønnen central

Lokallønnen på skolerne skal ikke bruges til at lappe på, at man ikke får den nødvendige reduktion i undervisning og øvrig tid til en given opgave, mener Thomas Roy Larsen.

Synspunkt | Af: Thomas Roy Larsen 10. oktober 2017

Hvert år inden fag- og opgavefordelingen skal TR-teamet og skoleledelsen på den igen. Der skal forhandles lokalløn – I ved de 4.590 kr. pr. medarbejder ansat på skolen den 1. marts. Med disse forhandlinger følger på nogle skoler en dårlig stemning, hvor TR-teamet bliver en lus mellem to negle – skoleledelsen og KLF-afdelingen.

Lokallønnen var spiselig i sin tid, hvor tid på øvrige opgaver gjorde, at man fik en lavere andel undervisningsgodtgørelse, end dem der underviste mere. Derudover var det et fornuftigt og nødvendigt træk af KLF i sin tid at tilslutte sig lokalløn, da disse lønkroner ellers var forsvundet fra den samlede lønsum.

Nu er det ændret. Alle ikke-vejledere og koordinatorer får det samme tillæg på 9.000 kr. om året, imens vejledere og koordinatorer får 8.100 kr. om året for de første 750 timers undervisning (hvis man er ansat fuld tid).

I forhåndsaftalen om løn er det aftalt, at hver skole skal uddele 82.000 kr. til faglige didaktiske vejledere og teamkoordinatorer. Det betyder faktuelt, at det økonomisk er langt sjovere at være vejleder på en lille folkeskole, hvor man kun er fem, der skal dele pengene – modsat en stor skole, hvor der er 20. Man må endelig ikke forveksle med vejviseren – den gratis vejleder.  

Så derfor, lad os droppe de 82.000 kr. og giv i stedet vejledere og koordinatorer 9.000 kr. i teamtillæg – som alle andre.

Gør de 4.590 kr. til et lokallønstillæg til alle lærere og børnehaveklasseledere i København.

Er man en bedre lærer/børnehaveklasseleder, fordi man også er vejleder eller koordinator? Er man en bedre lærer, fordi man ikke er vejleder eller koordinator? Nej!

Modargumenterne er, at man giver lokallønstillæg til personale, der gør noget ekstra! Ekstra? Mig bekendt arbejder vi alle 1924 timer. Det må være ledelsens opgave at sørge for, at en given opgave eller funktion får den nødvendige vægt på opgaveoversigten – med den tilhørende reduktion i undervisningstid og øvrige opgaver. For vi skal huske på, at hver gang vi reducerer en medarbejders undervisningsmængde, så lægger vi den reduktion over på resten af personalet.

Specialundervisningstillægget pr. undervisningstime er dog fortsat i funktion på specialskolerne, så derfor bør specialskolerne spørges separat ift. til dette spørgsmål – lad dem selv vælge.

Vi skal som fagforening have en drøftelse af, hvorvidt den nuværende ordning er hensigtsmæssig. Vi skal tage Forhåndsaftalen om løn i København op til revidering.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.