Henrik Svendsen (DF): God undervisning kræver tid til faglig fordybelse, forberedelse og efterbehandling

"Vi har en god folkeskole i København, men der er plads til forbedringer," mener Henrik Svendsen fra DF i sit kommunalvalgsindlæg på KLFnet.

KV17 | Af: Henrik Svendsen, DF, kandidat til kommunalvalget 09. november 2017
Henrik Svendsen, DF
Henrik Svendsen, DF

På de københavnske folkeskoler er virkeligheden, at dygtige lærere knokler røven ud af bukserne for at få dagen til at hænge sammen og tilbyde eleverne en varieret skoledag med et højt fagligt niveau. Det kan ingen lærere holde til i længden. Vi oplever desværre alt for ofte, at lærere bliver ramt af modløshed og stress, og flere og flere lærere bliver udsat for høje følelsesmæssige belastninger. Det kan ingen være tjent med. 

Christiansborg bør give skolerne mulighed for en markant reduktion i elevernes timetal (privatskolerne er ikke underlagt de samme krav til timetal), så lærerne i højere grad får ressourcer til at fokusere på undervisningens kvalitet. Et opgør med bindende mål er nu på vej, og jeg håber også at brugen af læringsplatforme (Meebook i København) blødes op og nytænkes, så lærerne ikke trækkes med opslidende og unødvendige dokumentationskrav. Lærerne skal ud af den ”ulovlige benlås”.

I den indeværende kommunalvalgperiode har vi i Børne- og Ungdomsudvalget givet skolerne mulighed for at konvertere den understøttende undervisning til to-voksenordninger i de fagfaglige fag. Det har aflastet lærerne en lille smule på flere skoler. Fritidsinstitutioner er blevet økonomisk kompenseret, men dog ikke i et tilstrækkeligt omfang.

Jeg er glad for, at vi i BUU fandt et flertal for, at lærerne skulle have en lokalaftale. Under de givne rammer landede det med et godt resultat, men det er mit store håb og nytårsønske, at LOV 409 skrottes og erstattes af en arbejdstidsaftale ved overenskomstforhandlingerne 2018.

Det er mig en stor glæde, at forligspartierne (A, Ø, F og O) i budget 2018 over en 4-årig periode har afsat 220 mio. til at styrke udskolingen. Jeg glæder mig til som politiker i et konstruktivt samarbejde med skolebestyrelser, KLF og Ungeråd m.fl. at drøfte en udmøntning af midlerne. Det er blandt andet mit håb, at midlerne kan medvirke til, at vi uden unødigt at belaste lærerne får sparket mere gang i skolernes samarbejde med byens kulturtilbud og erhvervsliv. De eksterne undervisningstilbud, hvor det abstrakte nemmere kan gøres mere konkret (praksisnært), fx Det Maritime Ungdomshus, Skramloteket og Ungdomsskolen, de bør også styrkes og spille en mere central rolle i forhold til åben skole. 

Vi skal være hurtigere til at tilbyde elever med særlige behov den rette hjælp. Det skal igen undersøges om lærerne kan frigøres fra flere arbejdsopgaver, der kan medvirke til at mindske stressniveauet på skolerne.

Vi har en god folkeskole i København, men der er plads til forbedringer.

Debatindlægget er skrevet af Henrik Svendsen, medlem af Borgerrepræsentationen for Dansk Folkeparti og kandidat til kommunalvalget 2017.

Frem mod kommunalvalget 21. november giver KLFnet.dk københavnske byrådskandidater mulighed for at skrive debatindlæg til hjemmesiden, der omhandler vores område. For at læse andre politiske indlæg klik her.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.