GF16: Tosprogede elever har brug for bedre støtte

Afskedigelser af en stor del af Københavns tosprogslærere og en manglende prioritering af tosprogsområdet var også til debat på generalforsamlingen.

KLF | Af: Peter Garde 10. oktober 2016

På tosprogsområdet taler Børne- og Ungdomsforvaltningen med to tunger. På den ene side mener BUF udadtil, at ”betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes”, og i overensstemmelse med folkeskolereformen ”at folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til de faglige resultater”. Men indadtil og i praksis er forvaltningens indsats den stikmodsatte. Det er ikke klædeligt for en offentlig myndighed.

BUF’s konkrete handlinger er nemlig, at i 2015 blev et stort antal tosprogede lærere svarende til 17 årsværk fyret, og i år er yderligere 20 fuldtidsstillinger nedlagt. Undervisningen i dansk som andetsprog, anden støtteundervisning for tosprogede elever og ordningen med inklusionspædagoger reduceres på skolerne.

For nogle år siden blev den særlige afdeling i BUF, ’Integration og Mangfoldighed’, sparet væk, skønt den var bemandet med nogle af landets mest kompetente fagfolk på tosprogsområdet. Her kunne lærere få rådgivning og inspiration til arbejdet med tosprogede elever.

Tosprogsmidler er blevet misbrugt

Den voldsomme nedprioritering af området står i kontrast til, at de tosprogede elever stadig opnår markant ringere faglige resultater end de étsprogede elever.

Lubna Elahi, Ellebjerg Skole, sagde, at det har været en smertelig proces at tage afsked med så mange tosprogede lærere, og at BUF i en årrække systematisk har undergravet tosprogsområdet, og Bodil Bredmose, Strandvejsskolen, pegede på, at konsekvensen er, at hele integrationsarbejdet derved bliver individualiseret, så elev og forældre bliver eneansvarlige for den vigtige og svære proces.

Jamal Bakhteyar, bestyrelsen, omtalte, at ifølge BUF har effekten af modersmålsundervisning været for lille, men hvis det er tilfældet, er en af årsagerne, at midlerne til de tosprogede elever er blevet misbrugt ude på skolerne. Tosprogede lærere er fx blevet brugt som vikarer eller sat til andre opgaver i stedet for det, der er deres opgave.

Jamal Bakhteyar fra KLF's bestyrelse på talerstolen. Foto: Jan Klint Poulsen
Jamal Bakhteyar fra KLF's bestyrelse på talerstolen. Foto: Jan Klint Poulsen

Nogle få tosprogede lærere får nu tilbudt 10-15 timer pr. uge, men de er ikke ansat på en bestemt skole og deltager ikke i et dagligt lærer- / forældresamarbejde. De er kort sagt blevet marginaliseret mest muligt. 

”Mange er blevet afskediget trods mange års erfaring i den københavnske folkeskole”, sagde Jamal Bakhteyar.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.