GF16: Det blev der også snakket om

En generalforsamling indeholder mange emner. Peter Garde samler op på de fleste elementer her.

KLF | Af: Peter Garde 10. oktober 2016

Har lærere øje for andre end sig selv? Spørgsmålet blev stillet at Allan Severin, TR på Sankt Annæ, der mente, at lærere har et kommunikationsproblem, fordi andre erhvervsgrupper ikke forstår os.

”Vi tager for givet, at andre mennesker forstår, at vores problemer går ud over eleverne, men sådan er det ikke. Vi må ændre og forbedre vores kommunikation”, lød hans opfordring.

Allan Severin på talerstolen. Foto: Jan Klint Poulsen
Allan Severin på talerstolen. Foto: Jan Klint Poulsen

Synspunktet blev ikke afvist, men Inge Thomsen, bestyrelsen, mente nu nok, at lærernes støtte ved fx Ryan Air konflikten var blevet anerkendt, og Peter Jensen, TR på Christianshavns Skole, tilsluttede sig ønsket om at vise faglig solidaritet ­– ”under lockouten mærkede vi selv værdien af andres opbakning”.

Mette Oksbjerg, Skolen på Islands Brygge, opfordrede til at støtte de fritstillede tømrere, der havde arbejdet ved Axel Tower, i deres krav til løn og akkorder.

Forskellige indspark

Anders van Ameconger, Gerbrandskolen, pegede på, at digitaliseringen kræver vedligeholdelse, og antallet af fejlmeldinger i de mange smartboards var vokset til et større problem samtidig med, at puljer til deres vedligeholdelse skrumper. Lars Sørensen mente, at det er en vigtig anke, for den drejer sig om vigtigheden af offentlige investeringer ­– ”de betaler sig”, fastslog han.

  • Anders van Ameconger, Gerbrandsskolen. Foto: Jan Klint Poulsen

  • Kjell Nilsson, KLF's bestyrelse. Foto: Jan Klint Poulsen

  • Nina Boertmann, KLF's bestyrelse. Foto: Jan Klint Poulsen

  • Line Hultengren, TR på Tove Ditlevsens Skole. Foto: Jan Klint Poulsen

  • Inge Thomsen, KLF's bestyrelse. Foto: Jan Klint Poulsen

Nina Boertmann, bestyrelsen, henledte opmærksomheden på, at læringsmålsstyret undervisningsplanlægning ikke er en del af folkeskolereformen, men en kommunal interesse og en af A.P. Møller-milliarden støttet bevægelse, hvis vejledere ikke kaldes vejledere, for i så fald skulle de honoreres, men i stedet har de navn af vejvisere, hvorved de er gratis og som sådan viser vejen, den eneste ene, for der skal tilsyneladende ikke være andre at vælge imellem.

Kjell Nilsson mente, at efteruddannelse skal have en tydelig plads ved OK 18, for når folk skal blive flere år på arbejdsmarkedet på grund af ændret pensionsalder, så må der også mere efteruddannelse til for at holde dem fit til det. 

Line Hultengren, Tove Ditlevsens Skole, opnåede det meget sjældne at få kvalificeret flertal for en ændring af vedtægterne, så københavnske lærere kan stille op til valg til en plads ved Danmarks Lærerforenings kongres uden at stille op til valg til KLF’s bestyrelse.

På vegne af KLF’s bestyrelse læste Jan Trojaborg en opfordring til Folketingets partier om at afskaffe kontanthjælpsloftet. Den blev med en mindre justering enstemmigt vedtaget af forsamlingen

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.