Generalforsamling 2015

Flere traditioner blev brudt på gårsdagens generalforsamling i Københavns Lærerforening. Korsgadehallen var udskiftet med Tivoli Hotel & Congress Center, borgmesterbesøget var afløst af en professor – og så blev generalforsamlingen for første gang i mange år suspenderet på grund af en omfattende resolutionsdebat.

KLF | Af: Jennifer Jensen 03. oktober 2015

Der var en særdeles livlig debat på KLFs generalforsamling i går – særligt om et resolutionsforslag fra Gasværksvejens Skole om, at KLF skal kæmpe for, at de københavnske lærere kan få frihed til fem timer om ugen at lægge deres forberedelsestid der, hvor de helst vil. Så meget debat, at generalforsamlingen for første gang i mange år måtte suspenderes, fordi dagsordenen ikke kunne nås på den afsatte tid.

Tidsplanen holdt ellers, da Jan Trojaborg tog ordet med formandens beretning. Her fokuserede han på at fortælle om de ting, der har nået at ændre sig, siden den skriftlige beretning blev udsendt. Læs beretningen her.

Jan Trojaborg på talerstolen under formandens mundtlige beretning. Foto: Jan Klint
Jan Trojaborg på talerstolen under formandens mundtlige beretning. Foto: Jan Klint

”Nu kan vi drage de første erfaringer med Forståelsespapiret. Desværre kan vi så også konkludere, at der er mange steder, hvor papiret ikke bruges. Hvor der ikke laves ordenlige opgaveoversigter, mødeplaner og så videre. Det er en beskæmmelse, at der er så lidt forståelse for lærernes arbejdsvilkår”, lagde formanden ud og fortsatte:  

”Der er en helt klar afstand mellem, hvad vi og skolelederne oplever. Men OK15 forpligter altså alle parter: Forvaltning, ledere og lærerforening. Vi synes ikke, forvaltningen og lederne lever op til Forståelsespapiret. Derfor vil vi kræve, at det sættes i gang.”

”Kernevelfærden bliver sparet væk”

Jan Trojaborg beklagede sig også over det kommunale budget, som trods en klar udmelding fra Frank Jensen om at ville prioritere lærerne i forhandlingerne om budget 16 alligevel skuffer lærerformanden, fordi løfterne ikke holdt.

”Der blev sendt klare meldinger fra kommunen og Frank Jensen om, at lærerne skulle prioriteres. Og de skriver om budgettet, at der kommer kernevelfærd til alle københavnere. Men det er falsk varebetegnelse,” sagde han og forklarede, at der med det nye budget på skoleområdet på helårsbasis skal afgives flere kroner, end der tilføjes.

”Der kommer penge til en mere kvalificeret vikardækning, UU-vejledning og styrkelse af tale-høre-lærer-indsatsen. Men de kommende år bliver vi presset af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, hvor der skal spares én procent om året. Det kommer til at give massive besparelser i kommunerne og rammer kernevelfærden. Vi har brug for, at der investeres i velfærd og de ansattes vilkår.”

Omkring 250 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som blev afholdt i nye rammer. Foto: Jan Klint
Omkring 250 medlemmer deltog i generalforsamlingen, som blev afholdt i nye rammer. Foto: Jan Klint

Lærerflugt fra København

447 københavnske lærere er holdt op på deres folkeskole siden august 2014. 60 af dem er flyttet til andre folkeskoler i kommunen, mens de resterende enten er flyttet til folkeskoler i andre kommuner, privat- eller efterskoler, andre brancher eller er gået på pension eller efterløn. Det er omkring 150 flere end normalt, fortalte Jan Trojaborg.

”De nævner årsager som arbejdspres, dårlig ledelse, stress og et meget fyldt skema. Mange interesserer sig for job i andre kommuner med bedre aftaler. De københavnske folkeskoler har mistet lærere med mange års erfaringer, og det er svært for skolerne at finde kvalificerede lærere til de ubesatte stillinger”, sagde han og fastslog:

”KLF vil arbejde for, at arbejdsforholdene i København bliver betydeligt mere attraktive.”

KLF kæmper for lærerne på mange områder

Jan Trojaborg nævnte også, at der er problemer med flere skolebyggerier i kommunen og talte om den manglende evidens for mange af de nye tiltag, både lokale og nationale skolepolitikere taler for. ”Vi arbejder for større frihed til lærerne,” fastslog han.

Også de tvivlsomme vilkår for de lærere, som er en del af KøbenhavnerAkademiet, blev berørt af formanden. En sag, foreningen vil forfølge, lovede han. Det samme gælder over for de Teach First-lærere, der nu er ansat på nogle folkeskoler; kandidatuddannede som sideløbende med fuldtidsjob på skolerne skal tage en meritlæreruddannelse.

Slutteligt opfordrede han alle københavnske lærere til at stemme ved det kommende valg til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening – en hovedstyrelse, han selv har valgt ikke at genopstille til.

”Kampen om pladserne bliver hård i år, for der er flere om pladserne. Hvis vi skal håbe på at få indflydelse, er det afgørende, at så mange københavnere som muligt stemmer, når både næstformand Lars Sørensen, bestyrelsesmedlem Kjell Nilsson og lærer  og AMR på Skolen på Islands Brygge Line Baadsgaard opstiller.”

Peptalk til lærernes håndværk

Traditionen tro burde en borgmester have besøgt generalforsamlingen – men det var ændret i år, hvor det i stedet var professor i pædagogik ved Aarhus Universitet Per Fibæk Laursen, som gav de fremmødte en peptalk med pointer fra sin bog ’Drop ambitionerne – og lav bedre undervisning’. 

Professor Per Fibæk gav forsamlingen en del at more sig over, da han særdeles veloplagt serverede pointer fra hans bog 'Drop ambitionerne - og lav bedre undervisning'. Foto: Jan Klint
Professor Per Fibæk gav forsamlingen en del at more sig over, da han særdeles veloplagt serverede pointer fra hans bog 'Drop ambitionerne - og lav bedre undervisning'. Foto: Jan Klint

”Vi lever i en tid, hvor en stærk alliance af uddannelsespolitikere, forvaltningspolitikere og nogle eksperter påvirker politikken på skoleområdet. De har slagord som læringsmålstyret undervisning, datadrevet skoleudvikling, evidensinformeret. Men de overdriver løfterne og muligheden for at kontrollere og styre skolen. Man skal have mistillid til enhver, der bruger ordet ’implementere’, for det betyder, at nogen skal gennemføre noget, andre har bestemt,” lød det fra Per Fibæk Laursen til stor morskab for forsamlingen.

Han mener, det ofte er meget urealistiske forventninger, der stilles op på lærernes vegne. Forventninger til indsatser, der ofte ikke engang virker i praksis, forklarede professoren.

BOGANMELDELSE: Massiv opbakning til lærerfagligheden - politikere og embedsfolk bliver sat på plads

”Hvis man laver et tankeeksperiment, hvor man skal følge alle de ambitioner, der er til, hvad der giver god undervisning – differentiering, egetproduceret materiale, inklusion, målstyring. Så ville det tage en fuld arbejdsdag på otte timer at forberede en lektion! Det står jo i skærende kontrast til, hvad der er at gøre godt med. 

Drop ambitionerne!

Per Fibæk Laursens helt store pointe til lærerne i både bog og oplæg er, at de skal droppe ambitionerne og den dårlige samvittighed, fordi det alligevel ofte er folk udenfor skolen, der har disse ambitioner.

I videoklippet kan du høre professor Per Fibæk Laursen fortælle om de – måske overraskende – få ting, der er evidens for har en effekt i forhold til at give god undervisning. Han forklarer også, hvordan man bedst får de svageste elever med. 

Del gerne videoen ved at klikke på papirsflyveren i øverste højre hjørne i afspilleren.

”Keep it simple, lærere. Klassisk lærervisdom og erfaring er det, der virker bedst. Drop ambitionerne om avanceret undervisningsdifferentiering, inklusion uden medfølgende resurser, avanceret brug af it og selvproduceret undervisningsmateriale. Det er vanvittigt at have en ambition om at nå alt det, så fjern den dårlige samvittighed,” lød rådet til lærerne.

Efter omfattende debat om resolutionen blev generalforsamlingen suspenderet. Generalforsamlingen fortsætter 5. november på Peder Lykke Skolen fra kl. 16.45. Læs dagsorden mv. her.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.