Forvaltningen aflyser omorganiseringen af skoleidrætten i København

I mere end et år har idrætslærerne i København afventet en varslet ændring af skoleidrætten i København, men nu skifter forvaltningen kurs og aflyser omorganiseringen.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 07. februar 2020
Kim Darving er spændt på, hvem han fremover skal samarbejde med i forvaltningen om de tværgående idrætsprojekter i København. Foto: Jan Klint Poulsen
Kim Darving er spændt på, hvem han fremover skal samarbejde med i forvaltningen om de tværgående idrætsprojekter i København. Foto: Jan Klint Poulsen

Det er blevet besluttet, at omorganiseringen ikke skal gennemføres.” Sådan lød den besked, der torsdag eftermiddag tikkede ind i indbakken hos de københavnske idrætslærere, der er tilknyttet Dansk Skoleidræt København.

I februar sidste år var beskeden ellers en anden. Her fik Kim Darving, formand for Dansk Skoleidræt i den lokale københavnerkreds, besked på at udsætte foreningens repræsentantskabsmøde, da forvaltningen barslede med en ny organisering af den tværgående skoleidræt.

LÆS OGSÅ: Skoleidrætten i København halter efter med ny struktur

I det seneste år har Kim Darving forgæves forsøgt at få informationerne trukket ud af forvaltningen, der har været særdeles lukkede omkring indholdet af ændringerne. Blandt de få informationer, der har cirkuleret i forskellige mails og et enkelt afholdt møde, har Kim Darving fået den besked, at en omorganisering blandt andet skulle ”bringe idrætten tættere på skolerne” og ”give mere idræt for pengene”. En målsætning som idrætslærerne har haft mere end svært ved at se skulle være anderledes end den nuværende organisering, hvor op mod 35 idrætslærere fra 15 forskellige skoler planlægger og gennemfører et stort antal turneringer og stævner for tusindvis af københavnske skoleelever. 

I forvaltningens ønske om en omorganisering af skoleidrætten lå blandt andet ideen om at fjerne den administrative opgave fra forvaltningen og istedet placere den på de to københavnske idrætsprofilskoler, Nørre Fælled Skole og Bellahøj Skole.   

Men nu ser det ud til at forvaltningen har fortaget en regulær kovending. I brevet, der er underskrevet af Birgitte Lund Flansmose, centerchef i Fagligt Center i Børne- og Ungdomsforvaltningen, beklager forvaltningen først og fremmest den usikkerhed, som overvejelserne om en omorganisering har givet anledning til. Samtidigt fastslår centerchefen, at opgaven med administration fremover fortsat vil være i centralforvaltningen – det er dog ikke afklaret, hvem og hvordan opgaven i forvaltningen skal håndteres. 

Forvaltningen forklarer ligeledes i brevet, at: ”Tilrettelæggelsen af bydækkende idrætsaktiviteter og -stævner er en større administrativ opgave, og Idrætsprofilskolerne skal først og fremmest løse deres kerneopgave.”

Godt med en afklaring

Hos Dansk Skoleidræt København er der lettelse at spore oven på udmeldingen fra forvaltningen.

”Det er godt, at det nu ser ud til, at der er kommet en afklaring på et langt og ærgerligt forløb. Nu gælder det så det fremtidige samarbejde, der skal stå sin prøve,” siger Kim Darving, der ser frem til at høre mere om, hvem i forvaltningen som Dansk Skoleidræt fremover skal referere til. 

Forvaltningen oplyser, at budgettet til Dansk Skoleidræts aktiviteter forbliver uændret på 1,7 mio. kroner ligesom aktiviteterne i indeværende år bliver gentaget i det kommende skoleår.

På Københavns Rådhus var brevet ikke nået frem Alternativets medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, da KLFnet torsdag aften talte med Niko Grünfeld: 

”Jeg er da glad for, at der nu er kommet et bud på, hvordan skoleidrætten skal organiseres i fremtiden, men jeg vil mene, at vi først og fremmest skal diskutere det i udvalget.”  

I sidste uge indstillede Niko Grünfeld et medlemsforslag til dagsordenen på kommende børne- og ungdomsudvalgsmøde efter vinterferien. Du kan læse forslaget her. 

Da Niko Grünfeld endnu ikke har set forvaltningens brev til idrætslærerne, vil han derfor afvente drøftelsen i udvalget, før han kommenterer yderligere på forvaltningens udmelding. 

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.