Forslag vedtaget: Skolelederen har beføjelsen

Med et markant flertal blev forslaget om konvertering af understøttende undervisning til timer med to-voksenordning vedtaget onsdag aften på Københavns Rådhus. Dermed er det nu op til skolelederen og skolebestyrelsen at træffe beslutning om, hvorvidt den enkelte skole vil gøre skoledagen kortere med to-voksenordning i et tilsvarende antal fagtimer.

Nyhed | Af: Jan Klint Poulsen 25. februar 2016

Fra i dag kan skolerne i København selv beslutte, om de vil konvertere dele af den understøttende undervisning til fagtimer med to voksne i klassen. Indtil nu har skolerne haft samme mulighed med den undtagelse, at beslutningen lå hos områdecheferne. I de seneste dage har forskellige medier fulgt vedholdende med i, hvordan landets største kommune ville stille sig i opgøret med de lange skoledage.

Vedtagelsen af forslaget vækker begejstring blandt flere af politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget. Klaus Mygind fra SF har været pennefører på forslagsteksten:

”Jeg fremhævede, at det her forslag drejede sig om at give skolerne de bedste muligheder for at tilrettelægge undervisningen til gavn for elevernes læring, og at der blev større råderum ude på skolerne,” siger Klaus Mygind. Han mener ikke, forslaget ensidigt handler om at fjerne den understøttende undervisning og forkorte skoledagen. ”Den understøttende undervisning er også et vigtigt redskab,” tilføjer han.

For Jan Andreasen, Socialdemokraterne, er det en langt mere principiel beslutning at give skolerne mulighed for selv at beslutte, hvad der lokalt fungerer bedst:

”Vi var jo nogle, der i foråret 2014 foreslog, at vi implementerede skolereformen stille og roligt – og så var der et stort flertal, der ville rulle hele reformen ud med det samme. Det var ikke godt!”

Han lægger ikke skjul på, at han aldrig har været tilhænger af de lange skoledage. ”Jeg har hele tiden sagt, at man skulle se på de finske erfaringer (hvor eleverne har færre undervisningstimer end i DK, red.). De lange dage med flere undervisningstimer har ikke nogen kvalitativ betydning. Derfor er jeg også glad for den redningskrans, vi i går fik kastet ud til skolerne.”

Lang skoledag ikke støbt i beton

Hos Enhedslisten vækker vedtagelsen særlig begejstring. Partiet havde i november et lignende forslag oppe i BU-udvalget, som dengang blev nedstemt. Nu er det nye forslag gået igennem - dog med en anden tekst, men hovedintentionen er den samme. Mere selvforvaltning lokalt.

"Det viste sig, at den lange skoledag ikke er støbt i beton. En lang og vedholdende indsats for at bearbejde forvaltningen på dette punkt har bevirket et gennembrud. Det var ikke muren, som holdt," siger Gorm Anker Gunnarsen, Enhedslisten, der understreger, at man nu kan satse på kvalitet frem for kvantitet.

"I en skole, der præges af dårligere forberedt undervisning, er det passende, at ’længere’ nu kan veksles til ’bedre’," lyder det fra Gorm Anker Gunnarsen.

Borgmesteren tager beslutningen til efterretning

Venstre-borgmester Pia Allerslev undlod at stemme, da forslaget blev fremlagt, men har tidligere over for klfnet.dk tilkendegivet, at hun tager flertallet til efterretning, På mødet i Børne- og Ungdomsudvalget stillede hun et ændringsforslag, der skulle udskyde forslagets ikrafttrædelse til efter sommerferien af hensyn til fritidshjemmene og skolernes praktiske planlægning og økonomi. Borgmesterens forslag blev dog ikke vedtaget, da afstemningen endte 5 – 5. Det ærgrer Pia Allerslev, som mener, at forslaget fra de øvrige partier er unødvendigt:

”Beslutningen om at flytte beslutningskompetencen fra områdecheferne til den enkelte skoleleder er set med mine øjne helt overflødig,” skriver borgmesteren i et svar til klfnet.dk. Hun mener, at muligheden for at lave to-voksenordning allerede eksisterer:

”De retningslinjer, der er for, hvornår skolerne kan konvertere understøttende undervisning til fagtimer med to voksne er helt uændrede. Jeg er overbevist om, at skolelederne naturligvis vil forvalte muligheden, som retningslinjerne foreskriver, nemlig at der skal være et pædagogisk formål med at bruge to voksne i undervisningen – og ikke være for at skabe en kortere skoledag,” skriver Pia Allerslev og påpeger, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke følger penge med. Det betyder, at fritidstilbuddet ikke kan påføres ekstra udgifter fx i form af længere åbningstid, med mindre lederen af fritidstilbuddet er indforstået med det.

Hun bakkes op af formanden for Skolelederforeningen Jeanne Jacobsen:

”Vi støtter Pia Allerslevs bemærkning om, at målet ikke bliver at nedsætte undervisningstiden. Vi mener, at man skal være opmærksom på de økonomiske konsekvenser ved forslaget.” 

Men der er ikke nødvendigvis økonomiske konsekvenser af en omlægning af undervisningen. Det mener Henrik Svendsen, Dansk Folkeparti, der også stemte for forslaget:

”Dele af mellemtrinnet og hele udskolingen kan jo indføre de kortere skoledage allerede nu uden omkostninger for skolen og fritidshjemmene, ” siger Henrik Svendsen, der er tilfreds med at kompetencen nu er hos skolelederen. Han tilføjer, at han er glad for, at borgmesterens ændringsforslag blev forkastet, så skolerne kan bruge muligheden allerede fra i dag.

Klfnet.dk vil i den kommende periode følge med i, om skolerne bruger den mulighed, forslaget åbner for.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.