Formandsposten for KLF er et fuldtidsjob!

Formanden i KLF er den, der samler alle tråde og skaber overblikket over både det politiske arbejde i bestyrelsen og det organisatoriske arbejde i sekretariatet. Formanden repræsenterer KLF i mange sammenhænge. Det er et fuldtidsjob, som ikke kan deles med en post i hovedstyrelsen.

Debat | Af: Kjell Nilsson 05. marts 2018

Hvis jeg bliver valgt som formand, træder jeg ud af hovedstyrelsen og giver den 100 % som formand.

Mine to år i hovedstyrelsen har været meget udviklende på det personlige plan, og jeg har lært meget både i arbejdet i hovedstyrelsen og på kurser og uddannelse. Jeg har vedholdende kunnet arbejde for at skabe et stærkt grundlag for OK18-forhandlingerne. Jeg har været en drivende kraft i at udbrede og styrke velfærdsarbejdet mellem fagforeningerne og offentligheden, først gennem Velfærdsalliancen og sidst ved opbyggelsen af København og Danmark for Velfærd. Jeg har kunnet arbejde for at genskabe en formålsstyret folkeskole.

Hvorfor vil jeg så træde ud af hovedstyrelsen og overlade posten til min suppleant?

Det vil jeg, fordi formanden i KLF er den, der samler alle tråde og skaber overblikket over både det politiske arbejde i bestyrelsen og det organisatoriske arbejde i sekretariatet. Formanden repræsenterer KLF i mange sammenhænge. Det er et fuldtidsjob, som ikke kan deles med en post i hovedstyrelsen.

KLF’s bestyrelse skal være et kraftcenter, der har størst muligt indblik og indflydelse både horisontalt og vertikalt.

Det brede indblik og føling med hverdagen sker gennem førstehåndserfaringer fra bestyrelsesmedlemmerne, som er tre dage ”i skole” og to dage i bestyrelsen om ugen. De bringer viden om skolens tilstand direkte ind i bestyrelsen. Men det er også vigtigt, at denne viden bliver bragt videre opad, og derfor skal vi have repræsentanter i DLF’s hovedstyrelse, som også sidder i KLF’s bestyrelse. De skal både bringe viden fra KLF ind i DLF og samtidig bringe den viden, man får i DLF, tilbage til KLF’s bestyrelse.

KLF er organisatorisk en del af Danmarks Lærerforening. Det er derfor vigtigt, at KLF har så stor indflydelse som muligt i de to centrale fora i DLF, kongressen og hovedstyrelsen.

Kongressen er foreningens højeste myndighed og lægger de politiske rammer for foreningens arbejde. Det er kongressen, der bestemmer, hvilke krav vi stiller til overenskomsten, og den vælger formanden og næstformanden i DLF. Vores indflydelse på kongressen er sikret på forhånd. KLF har 18 pladser i kongressen. De første 9 pladser er tildelt KLF’s bestyrelse, og resten af pladserne vælges blandt KLF’s medlemmer.

Hovedstyrelsen i DLF leder det daglige arbejde og handler på DLF’s vegne inden for de rammer, kongressen har sat. I modsætning til kongressen er vi i KLF ikke sikret nogen pladser i dette magtfulde forum, som består af 23 medlemmer, som bliver valgt fra hele landet hvert fjerde år.

Lige nu forhandles overenskomsten på vores vegne, og alene af den grund er det særdeles vigtigt, at bestyrelsen i KLF har tætte bånd til/er en del af hovedstyrelsen. Jeg ser det som en stor styrke, at jeg har været det første bestyrelsesmedlem i KLF’s historie, der har været bestyrelsesmedlem i begge bestyrelser. Den viden og erfaring, jeg har fået her, vil jeg kunne bruge i arbejdet som formand for KLF. Jeg ser det som ideelt, at KLF’s næstformand også bliver valgt til hovedstyrelsen sammen med et bestyrelsesmedlem, da det vil styrke KLF’s formandskab og bestyrelse. 

Skrevet af Kjell Nilsson, kandidat til formand-, næstformands- og bestyrelsesvalget i KLF.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Kjell Nilsson | 06. marts 2018 KL. 20:54

Jeg vil som formand have tid til at være en del af hele KLF


I KLF har vi 4.000 erhvervsaktive medlemmer fordelt på over 90 KLF-afdelinger; vi har 1.300 pensionister.

Jeg vil som formand have tid til at komme, når jeg bliver indbudt, og tid til selv at banke på hos alle de forskellige KLF-afdelinger - også dem, som ikke er i folkeskolen.

Hver gang man er på besøg i en KLF-afdeling knytter man bånd og opnår indsigt i medlemmernes arbejdsliv og deres ideer og modtager åben og direkte feedback.

Den indsigt er en vigtig komponent i bestyrelsens arbejde med at gøre KLF til en forening, der arbejde med udgangspunkt i medlemmernes arbejdsliv.

Min fornemmeste opgave som formand i KLF vil være at stå i spidsen for at skabe et stærkt fagligt fællesskab, hvor alle kan se en mening ved at være medlem. Et værdifuldt KLF, der kan præge den faglige og pædagogiske debat. Et KLF, som kan forbedre vores arbejdsbetingelser og sikre en god og fair aflønning.

Lars Sten Sørensen | 06. marts 2018 KL. 13:24

Jeg ser i høj grad formandsrollen som et teamsamarbejde mellem formand og næstformand, hvor opgaver fordeles ud fra styrkeområder.

Jeg er ikke enig i din vurdering af, hvordan vi som forening får mest ud af formandens arbejde. Den indflydelse, indsigt og viden jeg får ved at sidde i DLF Hovedstyrelse, vil også være med til at styrke et formandsarbejde for KLF.

Jeg har med mit arbejde i Hovedstyrelsen indflydelse på den politiske linje i foreningens arbejde med skole- og uddannelsespolitik. Jeg har ligeledes stor indflydelse på arbejdsmiljøarbejdet og på arbejdet med at udvikle ’organisationen’ DLF, og det mener jeg også, at KLF har glæde af.

Jeg mener ligeledes, at den tætte orientering om det fagpolitiske arbejde med mere indirekte interessevaretagelse er vigtig viden for et formandskab.

Jeg har som næstformand set min funktion som det at være en del af et teamsamarbejde med formanden, og har samme forventninger til en kommende formand.

Med min opstilling som formand for KLF anbefaler jeg, at Inge Thomsen vælges som næstformand. Jeg mener, at foreningen i høj grad har brug for at udvikles via et velfungerende teamsamarbejde i et formandskab, hvor vi kan supplere hinanden, og hvor Inge, hvis hun vælges som næstformand, har 100 % af sit arbejde i KLF.