Formandsblog: Læreroverenskomst på Danmarks største private special- og dagbehandlingsskole

Den nyligt indgåede overenskomst på Behandlingsskolerne er en stor sejr for de sårbare børn, der visiteres til skolen, for de ansatte og for Københavns Lærerforening.

Formandens blog | Af: Lars Sørensen 18. januar 2020

Vi har sammen med DLF gennem flere år kæmpet for at sikre en underviseroverenskomst på en række private dagbehandlingsskoler, hvor foreningen har medlemmer ansat på væsentlig ringere vilkår end de, der gælder for en almindelig lærer.

Seks dagbehandlingsskoler, med afdelinger i København, har i foråret 2019 meldt sig ind i Dansk Erhverv Arbejdsgiverforening/DEA og via DEA forhandlet samlet overenskomst med Lærernes Centralorganisation/LC. Efter et langt og svært forhandlingsforløb fik den største aktører på markedet nok. Behandlingsskolerne forlod forhandlingerne og indgik læreroverenskomst med Danmarks Lærerforening og Lærernes Centralorganisation.

I en pressemeddelelse udtaler direktør for Behandlingsskolerne, Kenneth Gøtterup, blandt andet: ”For Behandlingsskolerne ligger det os meget på sinde at prioritere undervisning til børn og unge med særlige behov. Vi mener, at lærerprofessionen er bedst til at varetage undervisning og pædagogisk personale bedst til at varetage den pædagogiske indsats. Derfor har det ikke været vanskeligt for Behandlingsskolerne at indgå overenskomst med Danmarks Lærerforening, der respekterer de forskellige fagprofessioner.”

Dermed er de ansatte på Behandlingskolerne, der arbejder med undervisning, sikret bedre løn- og pensionsforhold og en valgt tillidsrepræsentant, som kan tage hånd om de ansattes indflydelse på arbejdspladsen og arbejdspladsens personalepolitik.

I foreningens argumentation for læreroverenskomst er det centralt, at børnene har ret til undervisning efter Folkeskolelovens rammer udført af uddannede lærere med linjefagskompetence – der er tale om sårbare børn, der har brug for det bedst mulige undervisningstilbud. De private dagbehandlingsskoler underbyder folkeskolen ved at tilbyde undervisningen på ulige vilkår ved at underbetale højt specialiseret arbejdskraft.

Foreningen har igennem mere end fem år haft en resultatløs dialog med Sputnikskolerne, hvor Københavns Kommune køber pladser i stor stil. Vi har ikke været urimelige i vores krav ved forhandlingerne, og for halvandet år siden indledte LC stillingsblokade mod Sputnikskolerne. Blokaden betyder, at medlemmer ikke må søge ansættelse på Sputnik.

Sputniks ledelse har senest indgået pædagogoverenskomst med Socialpædagogernes Landsforbund. Vores oplevelse er, at man forsøger at få samtlige ansatte, heriblandt en stor lærergruppe, til at acceptere ansættelse på en SL-overenskomst, der langt fra betyder løn- og pensionsvilkår som i folkeskolen. Samtidigt beskriver Sputniks ledelse i rammeaftalen om køb af pladser indgået med Københavns Kommune – at forventningen er, at 70-75% af medarbejderne forventes at være uddannede lærere, og at der er opmærksomhed på folkeskolelovens krav om faglighed og linjefagskompetence.  

Min helt klare oplevelse er, at stillingsblokaden virker, og det derfor er svært at få læreruddannede til Sputnik. Derudover hører jeg, at der er stor personaleudskiftning og et højt sygefravær. Det betyder at de børn, som kommunen visiterer til Sputnik, ikke får det undervisningstilbud, de har brug for.

Som direktør Kenneth Gøtterup fra Dagbehandlingsskolerne siger i en pressemeddelelse 20.december 2019: ”… Derfor har det ikke været vanskeligt for Behandlingsskolerne at indgå overenskomst med Danmarks Lærerforening, der respekterer de forskellige fagprofessioner. Alt sammen til gavn for de børn og unge, der har brug for en særlig gennemgribende og tilpasset behandlings- og undervisningsmæssig indsats.”

Ledelserne på de øvrige dagbehandlingsskoler bør derfor hurtigt revurdere situationen og indgå i reelle forhandlinger om en læreroverenskomst til gavn for børn og undervisere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Johan Elkjær | 27. januar 2020 KL. 16:41

Godt arbejde! Tankevækkende at borgmester for børn og unge Jesper Christensen fra Socialdemokratiet kan blive ved med at være kunde hos Sputnik når de ikke vil lave overenskomst for os lærere!