Folkeskoleprojektet Tidlig Sprogstart får millionbevilling

Lærere fra fem københavnske folkeskoler skal sammen med Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol udvikle pædagogiske metoder og materialer til reformens tidlige sprogundervisning i engelsk, tysk og fransk. Nu har projektet fået over 12 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond.  

Nyhed | Af: Jennifer Jensen 04. april 2016

Engelsk fra første klasse og fransk eller tysk fra femte klasse er nogle af reformens nye elementer. Men en tidligere sprogstart medfører ikke i sig selv mere og bedre sproglæring. Forskningen viser derimod, at bedre sproglæring hænger sammen med kvaliteten af læringsmiljøet, og hvordan den sprogpædagogik, der udføres i de enkelte klasserum, formår at inddrage elevernes forudsætninger, skriver Børne- og Ungdomsforvaltningen i en pressemeddelelse. 

Men de erfaringer og den viden, der skal til for at udvikle sådan en sprogpædagogik til tidlig sprogundervisning, har vi endnu ikke i Danmark. Det vil projekt ’Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed’ lave om på – nu med en bevilling på over 12 millioner kroner fra A. P. Møller Fonden.

Projektet skal fra 2016 til juni 2018udvikle og afprøve nye og tidssvarende didaktiske metoder, undervisningsmaterialer og efteruddannelsestilbud til sproglærerne i folkeskolen, så de kan håndtere de nye store udfordringer for sprogfagene. 

Sproglærere med til udvikling og evaluering

Helt konkret går projektet ud på, at 20 sproglærere fra fem københavnske folkeskoler - Oehlenschlægergade, Randersgade, Nørre Fælled, Vibenhus og Peder Lykkeskolen - i samarbejde med faglige konsulenter med ekspertise inden for engelsk, fransk, tysk og dansk som andetsprog fra Københavns Universitet og professionshøjskolerne UCC og Metropol skal udvikle undervisningsforløb og årsplaner til den tidligere sprogstart.

Derefter skal 40 sproglærere og deres elever afprøve og evaluere materialet. Den nye forskningsbaserede viden opsamles løbende, og vil blive stillet til rådighed for alle landets folkeskolelærere via Danmarks læringsportal, EMU. Bjørn Hansen, formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, er glad for projektet:

 ”Vi hilser projektet meget velkomment, da det kan bidrage til et markant kompetenceløft inden for tidligere sprogstart og flersprogsdidaktik og på den måde medvirke til at fremtidssikre sprogundervisningen i folkeskolen,” siger han.

Også Københavns Kommune ser frem til at komme i gang med projektet.  

”Folkeskolereformen stiller mange krav til lærerne og eleverne. Der er derfor behov for at tænke i nye samarbejdsformer, hvor lærernes praksisbaserede erfaringer og omfattende sprogpædagogiske viden anvendes aktivt i udviklingen af blandt andet nye forskningsbaserede undervisningsmaterialer,” udtaler direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen Camilla Niebuhr i pressemeddelelsen.

Fakta om projektet  

Projektet ’Tidligere Sprogstart - ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed’ ledes af et fagligt projektteam med kompetencer inden for dansk som andetsprog, engelsk, fransk og tysk.  

Projektteamet refererer til en bredt sammensat styregruppe bestående af ledelsesrepræsentanter fra de deltagende videninstitutioner og skoler, Københavns Kommune og Danmarks Lærerforening. Projektets styregruppe ledes af prodekan Jens Erik Mogensen. 

Projektteamet vil i samarbejde med Danmarks Lærerforening også arrangere fagkurser i alle landets regioner samt et afsluttende seminar for grund- og videreuddannelsen på landets syv professionshøjskoler, CFU-konsulenter og læringskonsulenter. Projektets resultater vil endelig blive benyttet til at videreudvikle efter- og videreuddannelse på læreruddannelses-, diplomuddannelses- og masteruddannelsesniveau, ligesom resultaterne vil blive præsenteret på en afsluttende international konference.     

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.