Folkeskolen - det naturlige førstevalg?

Synspunkt | Af: Nina Boertmann 31. oktober 2012

Anne Vang, børne- og ungdomsborgmester, har i Information gjort sig til talsmand for, at folkets skole er et fælles anliggende, og at der inden for privatskolerne også må tages sociale kriterier i brug, når der tildeles penge. Det kan jeg kun støtte hende i.

Det er ikke en kritik af den enkelte forælder, der vælger en anden skole for sit barn ud fra specifikke kriterier. Men når op mod halvdelen af grunddistriktets skolestartere vælger en anden skole end distriktsskolen, er det et fravalg af folkeskolen, som vi ikke kan sidde overhørigt.

Der er mange bevæggrunde, når der vælges skole for ens barn, og et kriterium er, hvad skolen kan tilbyde. Her har der i de sidste år været en stigning i antallet, der synes, at privatskolen kan mest.

Det handler om økonomi: De private skoler i København har en langt bedre økonomi end folkeskolen, og penge betyder noget. Det betyder noget for klassekvotienten, for timetallet, undervisningsmaterialerne og lejrskoler.  At valget af privatskolen så samtidig betyder en mere socialt segregeret skole, gør udviklingen endnu mere bekymrende.

Der forgår en stigmatiserende generalisering af folkeskolen, men spørger man forældrene i folkeskolen, er der stor tilfredshed med netop dén folkeskole, som deres egne børn går på.

Jeg tror på en folkeskole, der afspejler det område af byen, hvor den ligger, og hvor alle områdets børn går i skole.

Skal der være mulighed for, at klassekammerateffekten har virkning i folkeskolen - altså at ressourcestærke børn trækker mindre ressourcestærke børn op, uden at det går ud over deres egne resultater - forudsætter det, at vi har begge grupper af børn i skolen. Tænk hvilken skole vi kunne lave, hvis alle valgte folkeskolen.

Folkeskolen skal løftes, så den bliver det naturlige førstevalg. Det handler om at skabe lige muligheder for alle børn uanset bydel og baggrund.

Lad os få gode ledere, gode undervisningsfaciliteter og god økonomi. Vi vil gerne skabe læring og trivsel i folkeskolen, lad os koncentrerer os om det.

- Nina Boertmann

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.