FOLKEMØDE: KLF på Bornholm

Politikere, journalister, meningsdannere og fagforeningsrepræsentanter har igen i år livligt debatteret på Folkemødet på Bornholm. Københavns Lærerforening var selvfølgelig med, og skrev løbende dagbog og sendte videoer til klfnet.dk.

KLF | Af: Jennifer Jensen 11. juni 2015

Fredag d. 12. juni klokken 10.30

Københavns Lærerforening er på vej til Folkemødet på Bornholm, repræsenteret af medlemmer fra bestyrelsen, tillidsrepræsentanter og KLF Kor. På Folkemødet vil vi repræsentere Danmarks Lærerforening i teltet ved Danske Undervisningsorganisationers Samråd, DUS, i samarbejde med Bornholms Lærerkreds.

Det har været spændende at planlægge vores deltagelse og vi er lige ankommet til Bornholm. Vi vil løbende optage korte interviews, tage billeder og skrive korte afsnit af en dagbog, som vi vil dele med jer de næste par dage - her og på Facebook. 

Forventningerne er høje og solen skinner ;-)

- Jamal Bakhteyar, bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening

Vel ankommet til Bornholm - medlemmer fra KLFs bestyrelse, københavnske tillidsrepræsentanter og KLF Kor. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse
Vel ankommet til Bornholm - medlemmer fra KLFs bestyrelse, københavnske tillidsrepræsentanter og KLF Kor. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse
Færgeturen mod Bornholm blev benyttet til at få de sidste dele af de kommende dages program på plads. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse
Færgeturen mod Bornholm blev benyttet til at få de sidste dele af de kommende dages program på plads. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse

Fredag d. 12. juni klokken 12.00

'Folkeskolen - politikernes eksperiment' lyder budskabet på ballonerne i DUS-teltet. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse
'Folkeskolen - politikernes eksperiment' lyder budskabet på ballonerne i DUS-teltet. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse

Solen smiler bredt fra en skyfri, blå himmel. Vi står en flok morgentrætte og smukke mennesker fra Københavns Lærerforening og lærerkor spændt ventende på bussen til Ystad akkompagneret med lyde fra den begyndende morgentrafik.

Hvad der føles som et øjeblik efter, er vi ankommet til Ystad. Østersøen er dækket af dis, og konturerne af bornholmerfærgen til Rønne møder os. På havet er disen forsvundet, og de politiske samtaler er allerede i fuld gang - kun afbrudt af velkomsttonerne fra skibets højtalere:  "Bornholm, Bornholm, Bornholm, du er den dejligste ferieø".  Vi er på vej til Folkemødet 2015.

- Peter Viggo, TR Kildevældsskolen

Fredag d. 12. juni klokken 15.00

VIDEO: Hvorfor er KLF til Folkemødet på Bornholm?

Fredag d. 12. juni klokken 20.00

En blændende flot førstedag på solskinsøen. KLF deltog ved debatarrangementet ’Folkeskolens fremtid’ arrangeret af Carlbergfondet. Vort store kor sang før arrangementet, og tillidsrepræsentanter og bestyrelse uddelte skolekridt, DLF’s pjece om folkeskoleforhold og KLF-balloner. Vi debatterede inden arrangementet skoleforhold og de mange myter om udgifterne til folkeskole, udviklingen i antallet af lærerstillinger og i klassestørrelsen med forbipasserende og mødedeltagere.

I debatten om folkeskolens fremtid deltog Anders Bondo Christensen sammen med professor Ning de Coninck-Smith med flere. Særligt interessant var debatten om udviklingen i antallet af familier, der fravælger folkeskolen, og betydningen for folkeskolens rolle som social ’smeltedigel’. Rundt omkring i landet lukkes rigtigt mange små folkeskoler, og i stedet opstår lokale privatskole. Der var enighed om, at der fortsat skal være privatskoler som et alternativ til folkeskolen, men at det er et problem, hvis folkeskolen fravælges, fordi den ikke længere er placeret i lokalområdet, eller fordi den ressourcemæssigt er udsultet.

Vi sluttede Folkemødedagen i Allinge i DUS-teltet, hvor der blev minglet og snakket og drukket en enkelt Svaneke Bryg. Herefter drog vi mod kolonien Naboen i Svaneke, hvor vi skal sove de to næste dage.  

- Lars Sørensen, næstformand i KLF

KLFs kor synger foran Carlsbergfondets telt, lige inden Anders Bondo med flere skulle holde paneldebat om folkeskolens fremtid. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse
KLFs kor synger foran Carlsbergfondets telt, lige inden Anders Bondo med flere skulle holde paneldebat om folkeskolens fremtid. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse
Anders Bondo debatterede folkeskolens fremtid med professor Ning de Coninck-Smith, forfatter Lise Egholm og direktør i DEA Stina Vrang Elias. Carlsbergfondet havde arrangeret. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse
Anders Bondo debatterede folkeskolens fremtid med professor Ning de Coninck-Smith, forfatter Lise Egholm og direktør i DEA Stina Vrang Elias. Carlsbergfondet havde arrangeret. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse

Lørdag d. 13. juni klokken 11.30

VIDEO: KLF mingler på Folkemødet

Lørdag d. 13. juni klokken 16.30

Hvordan ser god undervisning i folkeskolen ud - og hvordan får vi mere af den? Det var titlen på oplægget hos EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. De havde samlet et panel med repræsentanter for lærere, ledere, elever og forvaltning. Og igen var det interessant at opleve, at når de forskellige parter bringes sammen til diskussion - og de faktisk lytter til hinanden - så bliver vi alle sammen klogere. Så er der enighed om, at hvis der skal være mulighed for udvikling i folkeskolen, så skal der samarbejdes.

Lederne skal levere god ledelse, lærerne skal bruge deres didaktiske viden og i øvrigt tilbydes kompetenceudvikling, og eleverne vil gerne inddrages. Der skal skabes en kultur for udvikling på den enkelte skole. EVA fremhævede, at god undervisning handler om et godt læringsmiljø, gode læringsmål og feedback. Og Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal fremhævede, hvor vigtig lærerens lærerpersonlighed er. Læs selv mere i rapporten, der er lavet af Kristine Cecilie Zacho Pedersen hos EVA.

- Nina Boertmann, bestyrelsesmedlem i Københavns Lærerforening

Lørdag d. 13. juni klokken 18.00

VIDEO: ABC om, hvorfor det er vigtigt, at lærerne er tilstede ved Folkemødet

Lørdag d. 13. juni klokken 19.30

Vi gik ind i en workshop i KL’s telt. Den handlede om især italesættelser, dialog og diskurser. Hvad skaber virkeligheden. Egentlig var vi måske mest på udkig efter en kaffe eller en gratis fadøl - vi var under alle omstændigheder endt i fjendens lejr.

Som et eksempel hørte vi, at lærere over 60 år har fået 26 ekstra fridage. Dette skulle være blevet vedtaget i 1922!? Disse ukorrekte fakta fik os selvfølgelig op af stolene.

Efter oplægget havde Peter, Kjell og jeg en længere samtale med en KL-delegeret, der viste sig som en af (hvis ikke den absolutte) hovedarkitekterne bag lærerlockouten og den iscenesættelse, alle dengang følte der var tale om.

Vi fik et indblik i, hvad der dengang foregik bag KL’s kulisser, sammen med en analyse af egen lejr og vores formands styrker og svagheder, set fra et rådgivningsorgans side og formuleret af en nøgleperson meget tæt på magtens centrum. Alt var på et splitsekund meget oplysende - og også lidt uhyggeligt.

- Jørgen Andreasen, TR Valby Skole

I undervisernes telt er der - selvfølgelig - skolekridt til de besøgende. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse
I undervisernes telt er der - selvfølgelig - skolekridt til de besøgende. Foto: Jamal Bakhteyar - KLFs bestyrelse

Lørdag d. 13. juni klokken 22.00

Foto: Jamal Bakhteyar, KLFs bestyrelse
Foto: Jamal Bakhteyar, KLFs bestyrelse

Anders Bondo har takket Københavns Lærerforening for støtten til DLFs aktiviteter i forbindelse med Folkemødet, som stadig er i fuld gang. I undervisernes telt og området omkring det har KLF både stået for sangkor, balloner og test af folks viden om folkeskolen.

Anders er blevet spurgt om, hvordan det er at have et kor, som følger ham alle vegne? "Dejligt," svarede Anders, "det kunne ikke blive bedre".

- Jamal Bakhteyar, bestyrelsesmedlem KLF

Søndag d. 14. juni klokken 11.30

VIDEO: Folk tror, vi har verdens dyreste folkeskole

Søndag d. 14. juni klokken 17.30

Ved den officielle afslutning af Folkemødet 2015 var der opvisning med DGI Verdensholdet. Foto: Jamal Bakhteyar, KLFs bestyrelse
Ved den officielle afslutning af Folkemødet 2015 var der opvisning med DGI Verdensholdet. Foto: Jamal Bakhteyar, KLFs bestyrelse

Jeg har haft fornøjelsen af at være tre dage på Folkemødet sammen med tillidsrepræsentanter, KLF kor og andre fra bestyrelsen. Vi har haft tre dage med en masse faglige aktiviteter og skolepolitiske debatter. Vi delte DLF’s brochurer ud og fik mange til at svare på en test om folkeskolen. Der er vist meget at arbejde med!

Folkemødet er en oplagt mulighed til at møde sine politiske med- og modspillere. Her var det muligt for mig at komme face-to-face med Michael Ziegler, Peter Skaarup og Lars Løkke – politikere, som er langt fra min politiske ideologi, men vi hilste alligevel på hinanden. Der blev dannet netværk med andre fagfolk, og faglige og politiske ideer blev drøftet over en kop kaffe, en fadøl eller ved middagsbordet.

Min indstilling til bestyrelsen vil være, at KLF deltager igen ved Folkemødet 2016 - og jeg håber, mange af vores fagligt aktive medlemmer får lyst til at deltage. Du har næsten et år til at beslutte dig.

På gensyn Bornholm!

- Jamal Bakhteyar, bestyrelsesmedlem i KLF

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.