Fokus på det gode lærerarbejdsliv

Hvilke faktorer har betydning for det gode lærerarbejdsliv. Hvordan oplever lærere og børnehaveklasseledere det ydre pres på folkeskolen i deres hverdag. Og hvad gør fagforeningen for at sikre de bedste mulige betingelser for et godt arbejdsliv?

Synspunkt | Af: Lars Sørensen 22. juni 2017

”Den mest betydningsfulde faktor for et godt lærerarbejdsliv er elevernes udvikling fagligt og socialt.” Så enkelt kan det siges.

Ordene kommer fra en af de lærere, der har deltaget i Danmarks Lærerforenings undersøgelse af medlemmernes arbejdsliv. ’Lærerarbejdsliv 2017’ afdækker hvilke faktorer, der har betydning for lærernes arbejdsliv og giver bud på, hvor lærerne og børnehaveklasselederne oplever at deres arbejde trykkes af økonomi, forventningspres og stigende fokus på de faglige resultater.

Det er en guldgrube for alle os, der ønsker at styrke skolens mulighed for at skabe et godt undervisningsmiljø for eleverne, og som arbejder for et sundt og udviklende arbejdsmiljø for lærere og børnehaveklasseledere.

”Det gode lærerliv i forhold til børnene er, at gøre en forskel fagligt, socialt og menneskeligt. At udvikle og skabe sammenhold og dynamik i den klasse, man har med at gøre, med de forskellige børn.” (citat fra ’Lærerliv 2017’)

Med udsagn som dette er det meget tydeligt, at vi som lærergruppe, trods styring, test og faglige mål fortsat ser vores opgave som større end blot at uddanne eleven til erhvervslivets kortsigtede behov.   

Lad mig her fremhæve fire udvalgte hovedtendenser fra undersøgelsen:

1. Den almene dannelse er under pres på grund af stigende fokus på faglige resultater

2. Forældrenes krav er meget høje, og opmærksomheden hos forældrene er i høj grad er på eget barn og ikke klassen

3. Forberedelsestiden er presset, og det har både betydning for kvaliteten af undervisningen, og muligheden for undervisning tilpasset den enkelte elevs behov

4. Skolen og læreren er presset af projekter og forandringer, og at der er brug for arbejdsro

Hvad kan vi så bruge undersøgelsen til i København?

Københavns Lærerforening vil inddrage resultater fra ’Lærerarbejdsliv 2017’, når vi diskuterer vilkår for lærerarbejdet med forvaltning og politikere. Derudover er det vigtigt, at der i de lokale prioriteringer er stærk opmærksomhed på, hvordan vi kan skabe rammer for et godt undervisningsmiljø for eleverne og et godt arbejdsliv for lærerne. 

Endeligt arbejder vi sammen med de øvrige faglige organisationer for bedre økonomiske rammer for den kommunale velfærd. Vi har store forventninger til, at politikerne i København står fast, og ikke accepterer endnu et år med minusvækst i kommunens budget, når KL skal forhandle økonomiaftale med finansministeren.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.