Alle har ret til et sundt arbejdsmiljø

Vi kan ikke fortsætte med at drive skole som hidtil. I KLF’s diskussioner med politikerne fastholder vi, at der med de knappe ressourcer er brug for en skarp prioritering med udgangspunkt i kerneopgaven – kvalitet i undervisningen – og med opmærksomhed på vores arbejdsmiljø og arbejdsbelastning.

Synspunkt | Af: Lars Sørensen 28. oktober 2015

Som beskrevet i KLF’s generalforsamlingsberetning, er der et stort pres på de ansatte i kommunen som sådan og på lærergruppen i særdeleshed.

Kommunens trivselsundersøgelse fra 2015 er et vigtigt dokument, som der skal arbejdes med lokalt på den enkelte arbejdsplads og i Børne- og Ungdomsforvaltningen. I Trivselsundersøgelsen er resultaterne for gruppen af lærere og børnehaveklasseledere på kommunens folkeskoler i bund på de fleste områder – meget markant på ’kvaliteten i arbejdet’, ’arbejdspres’ og på ’muligheden for at kunne udføre arbejdet uden at være generet af støj og uro’.

Vi kan ikke fortsætte med at drive skole som hidtil. I KLF’s diskussioner med politikerne fastholder vi, at der med de knappe ressourcer er brug for en skarp prioritering med udgangspunkt i kerneopgaven – kvalitet i undervisningen – og med opmærksomhed på vores arbejdsmiljø og arbejdsbelastning.

Den samme prioriteringsdiskussion er der nødt til at være lokalt. Det er hovedløst at fortsætte uden at forholde sig til og reducere i mængden af opgaver, og det er tydeligt, at der på skoler, hvor der prioriteres, er en bedre trivsel og et bedre arbejdsmiljø og dermed også bedre undervisning til eleverne.

DLF har igangsat en stor evaluering af de 15 punkter i arbejdstidsbilaget, og denne evaluering skal foregå ved møder på samtlige skoler. TR og AMR vil blive orienteret yderligere af KLF på mødet 5. november. Forventningen er, at der på baggrund af den lokale evaluering er viden, der så kan bruges til at forbedre rammebetingelser for arbejdet med udgangspunkt i målsætningen med de 15 punkter i arbejdstidsbilaget, nemlig: ”Kvalitet i undervisningen, godt arbejdsmiljø og styrket social kapital”. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.