Får du den rigtige løn?

Som ansat har man naturligvis krav på korrekt udbetalt løn. Alligevel oplever en del lærere, at der er fejl i deres lønseddel, hvilket kan betyde mange tusinde kroner i forkert udbetalt løn. Uanset om man har fået for mange eller for få penge, er det et problem for det enkelte medlem, der skal bruge tid på at rede trådene ud med Koncernservice, som står for lønudbetalingerne i Københavns Kommune.

KLF | Af: Jan Klint Poulsen 30. august 2017

Det er nok de færreste, som ikke kunne tænke sig mere i løn for det arbejde, de udfører. Men hvis de flere lønkroner på kontoen viser sig at være en fejl fra arbejdsgiverens side, er sagen straks en anden. Det kan nemlig både være besværligt og dyrt at få udbetalt forkert løn. Som ansat skal man have den korrekte løn. Hverken for lidt eller for meget, lyder det fra sekretariatschef i Københavns Lærerforening Ivan Jespersen.

”Desværre opstår der med jævne mellemrum fejl i lønsedlerne hos de københavnske lærere. Vi oplever, at vores medlemmer til tider kan have svært ved at gennemskue deres lønspecifikation. Det forstår vi godt, for en lønseddel består af mange lønlinjer med forskellige tillæg og løntrin, så det kan nemt blive uigennemskueligt for den enkelte lærer,” forklarer Ivan Jespersen.

I tilfælde hvor en lærer har fået udbetalt mindre i løn, end hun har ret til, kan Københavns Lærerforening hjælpe med at sikre, at medlemmet får udbetalt den korrekte løn. Det gælder også i sager, hvor en lærer har fået udbetalt for meget i løn. Det er som oftest sådanne sager, der tager længst tid at udrede.

”Man kan sagtens gå i lang tid uden at opdage et forkert tillæg, og så vokser beløbet. Når fejlen opdages, kræver Koncernservice på vegne af kommunen, at beløbet tilbagebetales – det kan nogle gange være større beløb, fordi et tillæg er givet forkert i flere år,” fortæller Ivan Jespersen. 

Få løntjek på skolen

Hvis man opdager en fejl på sin lønseddel, skal man ifølge Ivan Jespersen hurtigt underrette sin skoleleder, så fejlen kan stoppes. Samtidig kan man kontakte Københavns Lærerforening, som kan hjælpe med at tjekke lønsedlen for eventuelle andre fejl, samt indlede dialogen med Koncernservice om, hvordan sagen skal løses. For det er ikke i alle tilfælde, at pengene skal betales tilbage.

”Hvis læreren har været i god tro og har modtaget et tillæg i en årrække, så er det ikke rimeligt, at man pludselig skal betale en masse penge tilbage. Kommunen har også et ansvar, og det hjælper vi medlemmerne med,” siger Ivan Jespersen, som samtidig understreger, at man har pligt til at tjekke sin lønseddel og påpege, hvis man ser fejl.

I Københavns Lærerforening tilbyder konsulenterne i sekretariatet at komme ud på skolerne til et løntjek. Det foregår som regel om eftermiddagen og varer halvanden times tid. Her gennemgår konsulenten en lønseddels opbygning og fortæller om, hvad man skal være opmærksom på, når man selv læser den igennem. Efterfølgende er det muligt at få tjekket sin lønseddel individuelt.

Når KLF laver løntjek på en skole, sker det som regel, at der findes fejl i én eller flere lønsedler. Tit er der lærere, som opdager, at de får for lidt i løn. Så det kan sagtens betale sig at investere en times tid på at blive klogere på sin lønseddel. Hvis en KLF-afdeling ønsker et løntjek, kan man kontakte foreningens sekretariat. Eneste krav er dog, at der minimum skal være 15 medlemmer tilstede, når KLF kommer ud på skolen.

Kend dit løntrin og hold øje med tillæg

Før sommerferien kunne sekretariatet i KLF med tilfredshed konstatere, at 47 sager om tilbagebetaling af løn var blevet opgivet af Koncernservice. Det betød, at medlemmerne tilsammen kunne beholde 1,4 millioner kroner, som igennem kortere og længere tid har været udbetalt forkert.

Det er særligt fejl med erfaringsdatoen og indplaceringen af løntrin, som er forkerte på de lønsedler, som KLF’s konsulenter opdager. Det er derfor vigtigt, at man kender til, hvilket løntrin man er på. Det samme gælder for betaling for timer, der hører under det udvidede undervisningsbegreb.

Man bør derfor altid tjekke sin lønseddel og sikre, at man får den rigtige løn.

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.