Få bæredygtigt fiskeri på skemaet

Nyt undervisningsmateriale vil lære elever i udskolingen om bæredygtigt fiskeri, og hvilken stor betydning det har for både samfund, forbruger og natur.

Udefra | Af: Hanne Hellisen 02. april 2019
Undervisningsmaterialet viser eleverne, hvordan to fiskere i hver deres del af verden kæmper mod store fiskeskibe, der fanger store mængder billig fisk til forbrugernes middagsborde. Men de effektive fiskeskibe ødelægger havbunden, tager alt med og kasser
Undervisningsmaterialet viser eleverne, hvordan to fiskere i hver deres del af verden kæmper mod store fiskeskibe, der fanger store mængder billig fisk til forbrugernes middagsborde. Men de effektive fiskeskibe ødelægger havbunden, tager alt med og kasserer millioner af ton fisk, der ikke er brug for.

Overfiskeri, kvotekonger og havets økosystem lyder ikke som de mest sexede emner for elever i 7.-9. klasse. Ikke desto mindre er det håbet, at det nye undervisningsmateriale til samfundsfag og naturfag, Kystfiskerne og kampen om fisken, kan engagere eleverne i den nye, store og globale udfordring, som vi alle står over for: Overfiskeri og de følger det har for havmiljøet og millioner af kystfiskere verden over.

Undervisningsmaterialet er baseret på korte dokumentarfilm og tager udgangspunkt i to virkelige personer. Kenyaneren Yahya går på havet hver morgen i sin åbne jolle for at fange tun med krog og line. Danskeren Johnny sejler ud i sin kystfiskerbåd og lægger stormaskede garn. Selvom de to kystfiskeres livsvilkår er meget forskellige, er de begge truet af et globaliseret og industrielt fiskeri, der mange steder overfisker og bruger ødelæggende fangstmetoder.

’’Det kan ikke fortsætte på den måde som det gør nu. Vi kan ikke blive ved med at øge fiskeritrykket på de vilde fisk i havet. Vi er nødt til at lave om på den måde, vi behandler havet på”, siger havbiolog og professor på Københavns Universitet Kathrine Richardson, som er en af de eksperter, der medvirker i filmene.

Se kort introduktionsfilm om emnet:

Eleverne som forbrugere har magten

Overfiskeri gør det svært for fiskebestandene at reproducere sig selv, og med industrielle løsninger til storproduktion, bliver det svært for den lille fisker at kunne forsørge sig selv og fange fisk nok.

Ved at følge Yahya og Johnnys hverdag lærer eleverne hvilken betydning overfiskeri får for millioner af mennesker, og deres opgave i undervisningen bliver at diskutere og finde bæredygtige løsninger, der tilgodeser alle parter, både miljøet, kystfiskerne og industrien. I sidste ende har eleverne som forbrugere en væsentlig stemme, da de gennem efterspørgsel kan påvirke, hvad der ligger i køledisken. 

Undervisningsmateriale og film ligger frit tilgængeligt på www.kampen-om-fisken.dk

Fakta:

Eleverne får indsigt i

Havets økosystem, menneskenes indflydelse på havet, overfiskeri, bundtrawlsfiskeri, eutrofiering, fødekæder, kystfiskeri, industrielt fiskeri, fiskekvoter, forbrugerens adfærd og magt, miljømærker, internationale aftaler, bæredygtig omstilling, politik, økonomi og globalisering med et særligt fokus på havet set fra kystfiskernes perspektiv samt FN’s 12. og 14. verdensmål.   

Kystfiskerne og kampen om fisken

Undervisningsmaterialet er gratis, og det består af 20 korte dokumentarfilm samt lærervejledninger og elevopgaver. Materialet er målrettet 7.-9. klassetrin indenfor samfundsfag, geografi og biologi, og man kan bruge det både monofagligt og tværfagligt.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet af firmaet Visual Story og WWF Verdensnaturfonden. Udenrigsministeriets Oplysningspulje og Undervisningsministeriets udlodningsmidler har støttet projektet. 

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.