Få aftalerne på skrift!

Hvis man skal løse opgaver udover den tildelte tid, er det vigtigt, at man som medarbejder får aftalerne på skrift, det viser en sag fra en af de københavnske folkeskoler. 15 lærere har tilsammen fået udbetalt omkring 200.000 kr., som KLF har forhandlet sig frem til med Koncernservice.

KLF | Af: Sekretariatet 29. november 2016

En hurtig aftale lavet hen over bordet på lærerværelset eller på vej hen over skolegården. Sådan har flere oplevet at få tildelt opgaver af deres skoleleder, men det kan være problematisk – hvis man ikke har aftalen på skrift, kan det være svært at dokumentere, hvad man har aftalt.

I en større sag fra en københavnsk skole, har KLF hjulpet 15 medlemmer af foreningen med at få deres udbetalinger for de ekstra opgaver, som deres skoleleder havde givet dem sidste skoleår. Sagen er opstået, da skolelederen med øjeblikkelig virkning stoppede på skolen.

De mange opgaver havde lærerne løst i forbindelse med andre læreres ophør, lejrskoler, eksamen og tilsyn. Den daværende skoleleder havde mundtligt lovet de ansatte, at tiden til ekstraopgaverne skulle udbetales som overtid. Der forelå imidlertid ikke en samlet skriftlig opgørelse, da skolelederen pludselig stoppede.

Forhandlinger gav resultat

Det har derfor været nødvendigt at gennemføre en forhandling med Koncernservice om de enkelte læreres krav. Mange af lærerne havde heldigvis gemt skemaer eller en mailkorrespondance med den tidligere skoleleder, hvor løfterne om udbetaling som overtid fremgik. I andre tilfælde måtte det sandsynliggøres, at der havde foreligget en mundtlig aftale.

Det lykkedes KLF, at opnå enighed med Koncernservice om en samlet udbetaling på omkring 200.000 kr. fordelt blandt 15 lærere. Beløbene til de enkelte svinger fra 2.069 kr. til 28.760 kr.

I den nye lokalaftale er der taget højde for en tilsvarende situation, idet det fremgår, at: ”Hvis ændringer i opgaveoversigten resulterer i overarbejde i en periode, således at årsnormen overskrides, skal der indgås en skriftlig aftale herom”.

Husk derfor at aftale det skriftligt, hvis du skal udføre arbejdsopgaver, som ikke kan nås i den tildelte tid.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.