Et svært valg - men jeg stemmer nej

Aftalen hindrer ikke en stigende individualisering af lærerarbejdet, men bidrager til meget forskellige arbejdsforhold for den enkelte medarbejder, vurderer Peter Jensen i sit debatindlæg.

Debat | Af: Peter Jensen 24. august 2020

Debatindlægget er udtryk for skribenternes holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af Peter Jensen, medlem af KLF's bestyrelse

Kongressen i DLF besluttede på baggrund af kommissionens arbejde at forfølge samarbejdssporet. Det har Anders Bondo Christensen og hovedstyrelsen i DLF gjort, og jeg er overbevist om, at de har gjort, hvad de kunne!

Jeg kan godt se, at den nye aftale indeholder en lang række gode hensigtserklæringer om synlighed, dialog og samarbejde.

De gode intentioner er bl.a. at:

- At der skal skabes sammenhæng mellem opgaver og tid.

- At der skal tilstræbes balance mellem undervisning og forberedelse.

- At vores fagforening på alle niveauer skal inddrages.

Den fælles aftale indeholder en ramme, hvor man fra kommune til kommune og fra skole til skole vil få en tidskrævende organisatorisk opgave med at tilrettelægge den konkrete tidsfordeling på skolerne.

Aftalen hindrer ikke en stigende individualisering af lærerarbejdet, men bidrager til meget forskellige arbejdsforhold for den enkelte medarbejder.

Aftaler om samarbejdsforpligtelser på kommunalt- og på skoleplan er ikke en garanti for ordentlige og tydelige arbejdsforhold.

Den i aftaleteksten beskrevne procedure fra kommune til skole skal følges nøje - lærerne er endt op med retten til at blive hørt.

Der er efter min mening for få normer eller faktorer i forhold til tid, når det gælder undervisning, forberedelse og øvrige opgaver - for få tal og alt for få rettigheder.

Vi har kæmpet for en aftale, vi har opnået en høringsret for det kommende samarbejde, men fundamentet under de mange gode hensigter er for svagt.

Efter 7 lange år under et lovdiktat har vi opnået en aftale - men jeg stemmer nej til forhandlingsresultatet.

Der er mange fine hensigtserklæringer i aftalen, men for få håndfaste aftaler.

Der for stemmer jeg nej til aftalen. 

 

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.