Et godt lærerliv – For børnefamilien og dem over 60 år

På et møde i KLF-afdelingen på Øresundsskolen, diskuterede man forleden ønsker og forhåbninger til den kommende overenskomstforhandling. I et debatindlæg løfter TR, Torben Fleckner, sløret for, hvad kollegerne på skolen gerne ser der afspejles i en OK-aftale.

Debat | Af: Torben Fleckner, TR ved Øresundsskolen 08. september 2017
Torben Fleckner var med på dette års Folkemøde sammen med KLF. Her ses han i samtale med forbipasserende ved DLF's hus. Arkivfoto: Jan Klint Poulsen

Der var stor lyst til debat og diskussion, da KLF-afdelingen på Øresundsskolen holdt medlemsmøde 5. september. Emnet var OK-18. Vi lærere på skolen er spredt aldersmæssigt, nogle i traditionelle børnefamilier, andre enlige, nogle bor i hus og andre i lejlighed. Vi er lærere i forskellige faser i livet og i forskellige situationer. Forenet er vi om vores profession og vores job.

Diskussionen og ønskerne til OK-18 afspejlede dette. Vores ønsker til OK-18 har både et individuelt og kollektivt udgangspunkt.

Forholdene for børnefamilierne og vores ældre kollegaer må spille en central rolle i forhandlingerne, mener vi på Øresundsskolen. Det er vores oplevelse, at opgavemængden er i mange år er vokset, uden at der har været tilført flere ressourcer.

Vores ønsker og krav til OK-18 tager både udgangspunkt i det der forener os, vores profession, og det der deler os. På Øresundsskolen anerkender vi ønsket om en central arbejdstidsaftale, selvom den københavnske lokalaftale, efter vores mening, har skubbet kravet lidt bagud. Vi håber, at OK-18 lander et resultat på nedenstående tre punkter:

  • Seniorordninger som både sikrer, at vi kan klare opgaverne, når vi er 60+ og som giver mulighed for en eller anden form for fleksibel tilbagetrækning.
  • Lønforhøjelse som mindst sikrer vores realløn.
  • Flere omsorgsdage for børnefamilier. Gerne således, at omsorgsdage bliver gældende til børnene er 10 år.

På Øresundsskolen har vi ikke noget ønske om at binde vores forhandlere til bestemte ordninger og modeller ang. omsorgsdage og seniorordninger. Der skal bare ske noget på de to områder, efter vores mening. Vi har allerede en mindre frit-valgs-ordning, hvor vi kan vælge mellem løn og pension. Muligvis kan denne ordning tænkes udbygget, så der kan vælges mellem seniordage med mulighed for fleksibel tilbagetrækning og en udbygning af omsorgsdagene. Måske en eller anden form for tidsbank, hvor man kan ”hæve tid” alt efter hvilket livssituation/livsfase, man befinder sig i. Sikring af reallønnen er derimod et krav!

Af Torben Fleckner, TR, Øresundsskolen

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.