Enhedslisten vil have flere pædagogiske rådsmøder på skolerne

Forud for de kommende budgetforhandlinger foreslår Enhedslisten flere møder i pædagogisk råd på de københavnske folkeskoler. Det giver en mere demokratisk arbejdsplads, mener partiet.

Nyhed | Af: Torben Kloster 27. august 2020
Enhedslistens Gorm Anker Gunnarsen vil have flere pædagogiske rådsmøder tilbage på de københavnske folkeskoler.
Enhedslistens Gorm Anker Gunnarsen vil have flere pædagogiske rådsmøder tilbage på de københavnske folkeskoler.

Folkeskolerne i København skal, som det ser ud nu, holde mindst ét årligt møde i pædagogisk råd. 

Enhedslisten så gerne det antal stige. Faktisk ønsker de hele seks årlige møder.

“Det er med til at skabe fællesskab på skolerne. Når personalet er med i de strategiske beslutninger, så engagerer man sig også mere i planlægningen,” siger Gorm Anker Gunnarsen fra Enhedslisten, der er medlem af Børne- og Ungdomsudvalget.

Flere pædagogiske rådsmøder er Enhedslistens hovedkrav for skoler forud for de budgetforhandlinger, der starter i morgen.

Skaber mindre udskiftning i personalet

Pædagogisk råd på skolerne omfatter al personale, der varetager pædagogiske- og/eller undervisningsopgaver på skolerne. Historisk set blev rådet indført i 1990, hvor det tog over for lærerrådet. Formålet med pædagogisk råd er at være et rådgivende forum for skolens ledelse.

Med folkeskolereformen i 2014 var det ikke længere et krav på landsplan at afholde pædagogisk rådsmøde. Dog blev det i København besluttet, at skolerne som minimum skal afholde ét årligt møde.

“Det er mit indtryk, at nogle skoler ikke afholder det obligatoriske årlige møde. Jeg har desuden et klart indtryk af, at de skoler, der holder flere årlige møder, har mindre udskiftning i personalegruppen. De har også en mere kreativ arbejdskultur,” siger Gorm Anker Gunnarsen.

Han tilføjer, at det skaber en mere demokratisk arbejdsplads, hvilket også er en del af folkeskolens formålsparagraf.

Koster 26 lærerstillinger

Et årligt møde på de københavnske specialskoler og almenskoler koster koster kommunen lige under 2,7 millioner kroner. Seks årlige møder vil derfor løbe op i en yderligere udgift for kommunen på cirka 13,4 millioner kroner. Det svarer til omkring 26 lærerstillinger. 

Er det ikke meget at betale for en række møder?

“Sådan kan du selvfølgelig godt spørge. Men jeg synes, det er skadeligt, at vi har et system, der signalerer nedad, hvad lærerne skal gøre. De får jo nærmest en manual til, hvordan de skal undervise. Flere pædagogiske rådsmøder er en god investering i forhold til forberedelse af undervisningen,” siger Gorm Anker Gunnarsen og tilføjer:

“Hvis lærerne på skolerne ikke forstår de tværfaglige tiltag, vil det naturligvis også være sværere for eleverne. Flere møder vil give en højere kvalitet af de tværgående initativer, som klart kan modregnes i forhold til spildtid ved manglende fælles forståelse.”

I forslaget fra Enhedslisten er der lagt op til både to, tre, fire og seks årlige møder. Selv om Enhedslisten gerne så seks møder, så skal det tilpasses den enkelte skole, så man ikke “møder sig ihjel”, som Gorm Anker Gunnarsen siger.

Budgetforhandlingerne for 2021 starter i morgen 28. august.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.