Valg i KLF: En historisk dag

Opstillingsgeneralforsamlingen 22. februar blev afholdt i forlængelse af TR-mødet. Den er det officielle forum, hvor KLF-medlemmer præsenterer sig, når de stiller op til valg til bestyrelsen og som delegerede til DLF-kongressen. Ved valget i år er der usædvanligt mange kandidater - heraf tre kandidater til formandsposten og fire til næstformandsposten i Københavns Lærerforening.

KLF | Af: Peter Garde 24. februar 2018

Valg i Københavns Lærerforening er en omstændelig proces, og ikke mindst i år er den nærmest labyrintisk. Den afgående formand Jan Trojaborg kaldte dagen for opstillingsgeneralforsamlingen for ’historisk’, for ikke alene er der usædvanligt mange kandidater – valghandlingen vil strække sig til ind midt i april. Bemærkelsesværdigt er det også, at omkring 10 procent af KLFs medlemmer ikke er ansat på en af de velkendte folke- eller specialskoler, men i private gymnasiers grundskoleafdelinger, UU-vejledningen, Børne Center København, internationale skoler, SOPU (social- og sundhedsuddannelser: Sundhed, Omsorg, Pædagogik, Uddannelse) eller andre særlige arbejdssteder.

Jan Trojaborg opfordrede tillidsrepræsentanterne til ihærdigt at få kollegerne ude på skolerne til at afgive deres stemme ved valgene, og for yderligere at motivere har KLF udlovet attraktive præmier til de KLF-afdelinger, der opnår en høj stemmeprocent. 

Det københavnske foreningsdemokrati videreføres 

KLF-formanden ridsede valghandlingens historie op fra tiden som selvstændig forhandlingsberettiget fagforening til situationen i dag som Kreds 11 i Danmarks Lærerforening. I KLF er der en lang tradition for urafstemning ved valg til bestyrelsen. Hensigten er at give alle medlemmer mulighed for at få indflydelse.

Sådan foregår det ikke i DLFs andre kredse. Her vælges formandskab og bestyrelse ved de ordinære generalforsamlinger, der så måske trækker lidt større medlemsdeltagelse. Men det københavnske foreningsdemokrati videreføres altså også efter sammenslutningen med DLF. I forbindelse med sammenslutningen blev valgperioden ændret til to-årig, efter at KLF i en årrække havde haft 3-årige valgperioder.

Lange taler kalder på taletidsbegrænsning

På opstillingsgeneralforsamlingen præsenterede kandidaterne sig og nævnte, hvilke(t) valg de stiller op til. Det betød, at et par og tyve kandidater gik til talerbordet, og det tog selvfølgelig noget tid, før alle havde rundet af.

Generalforsamlingens tilrettelæggere kan næste gang med fordel tænke i taletidsbegrænsning, som det kendes fra de almindelige generalforsamlinger. Man kan nå at sige meget godt på 5-6 minutter. Nogle kandidater fattede sig i nogenlunde korthed, mens andre brugte både 10 og 15 minutter på deres ærinde.

Ved længere taler bliver de samme emner gentaget gang på gang, når kandidaterne ønsker at beskrive deres detaljerede syn på fx psykisk arbejdsmiljø, forberedelsestid, skoledagens længde og læringsplatforme. Det bliver hurtigt lidt trivielt, hvad man da også kan fornemme på udsivningen fra salen, for deres synspunkter skiller sig ikke ud fra de øvrige kandidater. Afmålt tid vil skærpe kravet om at nævne de væsentligste synspunkter og særlige karakteristika ved en kandidat. Det vil være en stor hjælp for både kandidaten og for tilhørerne.

Kalender for valg – se KLFnet.dk

Valgdagene er fastsat til 12. marts, 19. marts, 9. april og 16. april – dog er der kun valg 19. marts og 9. april, såfremt det er nødvendigt, fordi en kandidat ikke i første omgang har opnået mere end 50 procent af de afgivne stemmer. De enkelte valg foregår elektronisk over et par dage.

Se i øvrigt den detaljerede kalender for valget på klfnet.dk i TR-udsendelse nr. 28 fra 22. december 2017.

Alle kandidater vil fra midten af uge 9 kunne ses på deres egne kandidatsider på KLFnet.dk. Her kan du læse deres valgoplæg, høre talen fra opstillingen samt se en video med kandidaten.

Kandidater til valgene

Der er tre kandidater til formandsposten:

Lars Sørensen, KLFs nuværende næstformand, medlem af DLFs hovedstyrelse

Kjell Nilsson, Den Classenske Legatskole, medlem af KLFs bestyrelse og DLFs hovedstyrelse

Thomas Roy Larsen, Langelinieskolen, medlem af KLFs bestyrelse

Fire kandidater til næstformand, hvis ikke vedkommende vælges til formand:

Kjell Nilsson

Thomas Roy Larsen

Inge Thomsen, Skolen på Islands Brygge, medlem af KLFs bestyrelse

Casper Neistrup, TR Vibenshus Skole

Kvindelige kandidater ved valget til KLFs bestyrelse:

Inge Thomsen, hvis ikke valgt til næstformand

Jane Pilegaard, Nørrebro Park Skole, medlem af KLF's bestyrelse

Janne Riise Hansen, Frejaskolen, medlem af KLFs bestyrelse

Eva Stemann Larsen, Sortedamskolen, medlem af KLFs bestyrelse

Katrine Fylking, TR Randersgades Skole

Sussie Johansen, TR Ungdommens Uddannelsesvejledning

Pernille Bendix, Bellahøj Skole

Mandlige kandidater ved valget til KLFs bestyrelse:

Lars Sørensen, hvis ikke valgt til formand

Kjell Nilsson, hvis ikke valgt til formand eller næstformand

Thomas Roy Larsen, hvis ikke valgt til formand eller næstformand

Casper Neistrup, hvis ikke valgt til næstformand

Thomas Poulsen, Grøndalsvængets Skole, medlem af KLFs bestyrelse

Torben Fleckner, TR Øresundsskolen

Peter Bugge, TR Heibergskolen

Peter Jensen, TR Christianshavns Skole

Kandidater til valg som delegeret ved DLFs kongres:

Alle der opnår valg til bestyrelsen eller suppleant har en plads ved DLF-kongressen.

Alle der stiller op til valg til bestyrelsen, undtagen Lars Sørensen, Kjell Nilsson og Thomas Roy Larsen, stiller også op til valg til DLF-kongressen, hvis ikke de bliver valgt til bestyrelsen.

Ud over de bestyrelsesvalgte skal der vælges 5-7 kongresdelegerede afhængigt af, om der er bestyrelsesmedlemmer, der som hovedstyrelsesmedlemmer automatisk har en plads.

Kandidater til en plads ved DLF-kongressen, som ikke stiller op ved KLFs bestyrelsesvalg:

Jessica Uebelin, Nørrebro Park Skole

Mads Peder Søe, TR Fensmarkskolen

Anders Kildahl Juul, TR Charlottegården

Morten Petersen, TR-sup UU-Vejledningen

Johan Elkjær, TR Blågård Skole

Lars Bechager, TR Skolen på Islands Brygge

Peter Viggo Vestergaard, TR-sup Kildevældsskolen

Cristian Einar Borch, TR, Det frie Gymnasium

Karen Hornshøj-Møller, TR, Copenhagen International School

Mette Oksbjerg, Skolen på Islands Brygge

Hannes Dau, Sankt Annæ

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Peter Viggo Vestergaard | 25. februar 2018 KL. 10:02

Jeg hedder Peter og ikke Per... Alle ønskes et godt valg c”,)