Discountskolen – tallene taler for sig selv

Det er blevet hverdagskost at teste, måle og sammenligne alt i den offentlige sektor. Danmark scorer lavt, meget lavt i prisen for, hvad en undervisningstime pr. elev koster. Det er blevet så billigt, at vi kan sammenligne os med de fattigste lande i Sydeuropa og Østeuropa, for at finde tilsvarende tal.

Synspunkt | Af: Inge Thomsen 02. september 2015

En dansk skoleelev koster i gennemsnit 62.000 kr. om året. Prisen for en undervisningstime pr. elev er 51 kr. og 58 kr., hvis udgiften til specialskoler regnes med. Før reformen var den 84 kr. Til sammenligning koster en undervisningstime pr. elev i: Sverige 92 kr., Norge 107 kr., Tyskland 71 kr., England 79 kr., Spanien og Italien 61 kr., USA 79 kr., og så kommer lande som Portugal, Grækenland og Polen, som bruger omkring 51-58 kr.*

Det er noget af en rutsjetur. Nok kan vi i Danmark undervise på nye og spændende måder, forberede os anderledes og på mindre tid, men et så stort fald i prisen har katastrofale konsekvenser for faglighed og kvalitet i undervisningen og arbejdsglæden/trivslen hos de ansatte.

I København er nettodriftsudgiften i 2015 pr. elev 65.154 kr. Ser vi på 6-by Nøgletallene for skoleområdet, så er København den anden dyreste i nettoudgiften pr. elev. Det er specielt ledelse og øvrigt administrativt personale,  der virkeligt skiller sig ud ved at koste 5.574 kr. pr. elev pr. år. De andre kommuner i 6-byerne bruger omkring 3.600 kr., bortset fra Randers, som bruger ca. 4.000 kr.  Får vi så meget bedre ledelse og administration i København og er det dét, der gavner kvaliteten og fagligheden i undervisningen?

Anderledes ser forbruget til undervisningspersonale ud (både lærere og pædagoger). København ligger ca. 1.000 kr. under gennemsnittet, hvilket svarer til 30 mio. kr. færre pr. år. Man kunne også sige, at københavnske politikere prioriterer administration og ledelse, mens der spares på undervisnings-personalet. Tallene taler deres tydelige sprog. Der er for få lærere til de mange opgaver bl.a. lektioner i København i forhold til de andre 6-byer.

Det ville være ønskeligt, hvis politikerne nationalt, men så sandelig også lokalt i København investerer i undervisningsdelen. Samfundsøkonomisk vil det på den lange bane være billigere, børnene er som bekendt fremtidens råstof. Der skal penge fra administration til undervisning, så kvaliteten løftes.

*Tal hentet fra bladet 'Folkeskolen' 29. august 2015.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Ernst | 06. november 2015 KL. 07:27

Hej, jeg er selv lærer og mangler info. Gerne link. Der viser hvor I har tallene fra. mvh. Ernst

Line Baadsgaard | 03. september 2015 KL. 23:36

Det er skræmmende læsning! Vigtigt det bliver bragt frem i lyset. Oplevelsen på skolerne er, at der bliver trukket på skuldrene når lærerne påpeger, at opgaverne er for mange og dermed forringes kvaliteten. Har i denne uge hørt, at Tobias Stax skulle have et mantra for arbejdet i B&U forvaltningen "Det starter og slutter med et barn". Så nytter det jo ikke noget, at dem tættest på børnene er dem der spares mest på, mens ledelse prioriteres højere. Det skal ikke bare påpeges, men råbes højt og tydeligt til både lokale- og landspolitikere, at de skal huske, at den vigtigste enkeltfaktor for at børn lærer og trives i skolen er læreren! Det er der tilmed evidens for - modsat så meget andet, som politikerne beskæftiger sig med og trækker ned over hovedet på os andre for tiden.

Helge | 03. september 2015 KL. 13:06

Ja, tallene taler deres klare sprog, men relativt pæne ledelsesressourcer i Kbh udtrykker vel blot et niveau, som "lærerressourcen" også burde være på.

Henrik | 03. september 2015 KL. 06:54

Hvor stammer tallene fra, og kan man få oplyst mere præcise tal for 6-byerne?