Det store puslespil

'Der er ingen tvivl om, at vi får vanskeligere vilkår næste skoleår. Der er tale om vilkår, hvis praktiske konsekvenser KLF ønsker at være med til at forme.'

Synspunkt | Af: Jan Trojaborg 28. august 2013

Dette skoleår er højst usædvanligt. Skolen kører videre med den kendte skolelov og den velfungerende arbejdstidsaftale samtidig med, at vi skal forberede os på grundlæggende forandringer i skolens indretning og styring. Det er et stort puslespil, fordi der er så mange brikker og så mange, der gerne vil være med til at lægge dem.

På landsplan er DLF i fuld gang. 10.-12. september er der kongres, som skal beslutte en overordnet strategi for foreningens måde at takle den nye skolereform på og manglen på aftalte arbejdstidsregler. Der vil foreligge et arbejdsmiljønotat, der forklarer, hvordan  bl.a. arbejdsmiljøloven mv. kan være med til at sikre ordentlige arbejdsvilkår på skolerne fra 1. august 2014 og i november og december bliver der holdt kurser for 3.500 TR´ere og AMR´ere.

Situationen i København er ekstra kompliceret, fordi vi har fritidshjem, og fordi mange skoler har adskillige fritidshjem tilknyttet. Politikerne i København har besluttet, at fritidshjemmene skal bevares, og at pædagogerne skal have ansættelsessikkerhed, selv om institutionerne får kortere åbningstid. Borgerrepræsentationen har også besluttet, at forvaltningen skal arbejde på at indgå en form for aftale med de ansattes organisationer. Københavns Lærerforening har derfor i løbet af august deltaget i adskillige møder, der foregår i to spor. Et handler om skolereformen, hvor der er fælles forhandlinger med pædagogorganisationerne LFS og BUPL og skolelederne sammen med direktørerne og borgmesteren. Det andet spor drejer sig om de værnsregler, der er beskrevet i Lov 409, den lov der afsluttede lockouten. Vi drøfter en lang række emner som tilstedeværelse på skolen, et maksimalt ugentligt undervisningstal, opgaveoversigternes udformning etc. Vi vil løbende holde TR´erne underrettet om forhandlingernes gang. Der er en klar vilje til at nå til resultater. Men både den skolelov, der p.t. er til høring, og Lov 409 er uklare, og det gør det svært.

Der er ingen tvivl om, at vi får vanskeligere vilkår næste skoleår. Der er tale om vilkår, hvis praktiske konsekvenser KLF ønsker at være med til at forme. Et er sikkert, det vil tage meget lang tid at få lagt det store puslespil, og det kan kun gå op i en helhed, hvis alle brikker passer sammen.

- Jan Trojaborg

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.