Det er ikke dig - det er hele skolevæsnet, den er gal med!

'Vi har det alle sammen på fornemmelsen: Vi kan ikke nå vores opgaver, og det vi når er ikke så godt, som vi kunne ønske os det.'

Synspunkt | Af: Nina Boertmann 11. december 2015

Det er ikke dig eller din skole, der er noget galt med, det er galt med hele skolevæsenet!

Arbejdstilsynet gennemfører i øjeblikket en særlig indsats, hvor de laver uopfordrede besøg på vilkårligt udvalgte grundskoler for at afdække det psykiske arbejdsmiljø. De har særlig fokus på: Tidspres, følelsesmæssige krav, vold og trusler, mobning og seksuel chikane. De foreløbige besøg giver alvorlig grund til bekymring.

Vi har det alle sammen på fornemmelsen: Vi kan ikke nå vores opgaver, og det vi når er ikke så godt, som vi kunne ønske os det. Det kører på pumperne, men der er ikke akutte sager eller et meget voldsomt sygefravær. I hvert fald ikke en tilstand hvor man ville tilkalde AT, det er jo bare sådan det er. Det er blevet et vilkår. Men det er et vilkår, der er på den forkerte side af arbejdsmiljøloven. Og det bliver nu tydeliggjort for Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynets besøg udløser i alt for mange tilfælde et påbud. Og skønt, at det at være lærer og børnehaveklasseleder, er et job hvor man investerer sine følelser, er det ikke meningen, at det skal være følelsesmæssigt belastende. Og på trods af at lærere og børnehaveklasseledere selv prioriterer deres arbejdsopgaver, så er det ikke rimeligt, at der ikke er mulighed for rent faktisk at nå opgaverne eller at der fra ledelsens side ikke er en overordnet prioritering.

Påbud eller varslede påbud følges op af, at arbejdspladsens har mulighed for at kommentere og forklare.  Efterfølgende skal der følges op med handleplaner og tiltag, der skal bringe forholdene i orden.

Det er ganske foruroligende, at de skoler, der er besøgt og får påbud, ikke har vilkår, der er væsentlig forskellige fra andre skoler. Vi ved, også fra trivelselsundersøgelsen 2015, at der er noget galt, og hvis man undersøger det, kommer det frem i lyset. Forholdende på skolerne er nu således, at de ikke kan stå for et besøg af AT.

Men de besparelser, der er lagt op til i budgettet, går den helt forkerte vej. Der bliver længere og længere imellem ambitioner og ressourcer.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.