Det er alvor – ny central arbejdstidsaftale nu!

Hvis vi ikke får den nye centrale aftale, så skal Esbjergs lærere gå på arbejde og blive udsat for den primitive ledelsesstil, som gælder i Lov409, og hvem ved - måske sker det også for os i KLF?

Synspunkt | Af: Kjell Nilsson 20. maj 2020

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk. 

Jeg mener, den nye aftale skal være:

  • En aftale, der indeholder et centralt fastsat forhold mellem undervisning og forberedelse.
  • En aftale, der pålægger kommunerne at indgå lokalaftaler, som indeholder en skønnet tidsfastsættelse og beskrivelse af de opgaver, vi pålægges ud over undervisning.
  • En aftale, som giver et samlet og tilstrækkeligt regelsæt for de øvrige forhold, der vedrører vores arbejdstid.

Det vil i mine øjne være kernen i en udmøntning af det løfte, KL gav os i overenskomsten i 2018, om: at finde løsninger, som skaber størst mulig kvalitet i undervisningen, understøtter et godt arbejdsmiljø og styrker den professionelle kapital mellem børnehaveklasseledere, lærere og skoleledere.

Hvis periodeforhandlingen resulterer i en ny central arbejdstidsaftale, der underskrives i enighed, så vil den aftale kun kunne siges op, hvis vi selv (Danmarks Lærerforening og Lærernes Centralorganisation) og KL i fællesskab ønsker en ny. Hvis KL mod vores vilje vil opsige den nye aftale, så kræver det, at de kan få et flertal blandt landets borgmestre og kommunalrådsmedlemmer til at lockoute lærerne, og omvendt hvis vi fortryder den nye centrale aftale, så kan vi kun slippe af med den ved at strejke. Hvis periodeforhandlingen resulterer i en sådan ny central arbejdstidsaftale, betyder det altså, at KL frivilligt efter 7 år siger farvel til Lov409, og vi vil få et sikkert grundlag, som vi kan bygge oven på med lokalaftaler mellem KLF og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

En ny central arbejdsaftale er vigtig, fordi: Lokalaftaler kan man opsige uden at være enige. Esbjerg kommune har lige opsagt den lokalaftale, som de havde indgået med Esbjerg Lærerforening for et år siden. Børne- og Ungdomsforvaltningen kan også opsige vores egen lokalaftale i København, og så er det slut med at have en halv times forberedelse for hver times undervisning og slut med at kunne arbejde hjemmefra i 5 timer om ugen. Hvis vi ikke får den nye centrale aftale, så skal Esbjergs lærere gå på arbejde og blive udsat for den primitive ledelsesstil, som gælder i Lov409, og hvem ved - måske sker det også for os i KLF?

Det er alvor – ny central arbejdstidsaftale nu!

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Kjell Nilsson | 27. maj 2020 KL. 23:21

Periodeforhandlingerne fortsætter og fortsætter. Hvis det er et udtryk for, at KL holder fast i LOV409 og ikke mener, de vil finde den fælles løsning, de lovede med Ny start-samarbejdet, så må vi afbryde forhandlingerne og vente til OK 21, hvor vi kan få hjælp fra resten af fagbevægelsen til at tvinge KL til at opgive LOV409. Hvis KL gerne vil skabe arbejdsbetingelser, der gør det muligt at være lærer i folkeskolen, så har jeg her skrevet mine forslag til indholdet i en arbejdstidsaftale, der kan skabe en positiv forandring.