Der er den tid, der er!

I en tid hvor alle er presset, kommer vi nogle gange til at være efter hinanden i stedet for at rette opmærksomheden mod det, der er det egentlige problem.

Synspunkt | Af: Nina Boertmann 31. august 2016

På lærerværelser rundt omkring i byen ser man skævt til hinanden: ”Hvorfor har jeg så mange ’øvrige opgaver’, og hun så få?”. Det ligger i MED-aftalen, at lederne skal kunne forklare, ud fra hvilke kriterier de forskellige opgaver er fordelt. Men det er tydeligt, at opgaverne ikke er tildelt ud fra klare, gennemskuelige kriterier. Med mange undervisningstimer og mange øvrige opgaver er forberedelsestiden under pres. 

KL har nu rettens ord for, at skolelederen ikke skal sætte tid på forberedelsestiden, men det er også fastslået, at bilaget til overenskomsten gælder.

Her er det helt centralt, at hvis forberedelsestiden bruges på andre opgaver, så skal skolelederen anvise, hvornår læreren så kan forberede sig. For at denne regel kan bruges, er det nødvendigt at vide, hvor meget af din arbejdstid der er sat af til forberedelse. Hvis du ikke kan få at vide af din skoleleder, hvor meget af din tid der er forberedelsestid, så må du selv lave et estimat.

Derfor: Klæd dig selv på til samtalen om opgaveoversigten!

Jeg vil opfordre alle, gerne i fællesskab på et KLF-møde, til at lave en oversigt til sig selv. Her fordeler du alle dine opgaver med et tids-estimat, og derefter diskuterer du det med din leder. Så må lederen tage stilling til, om det er et realistisk estimat. Det er den eneste måde, du kan vide, hvor meget tid du egentlig har til at løse opgaver.

Det er ikke så omfattende, som det umiddelbart ser ud:

Du har din ugentlige tilstedeværelsestid minus undervisning, elevpauser og spisepause. Så fratrækker du faste møder (fag-, team-, PR- og andre møder af koordinerende karakter), og den tid du forventes at bruge på forældremøder og skolehjemsamtaler. Hvis du fx har en fem-dages lejrskole, så skal en 39. del også trækkes fra hver uge. Du skal jo have ekstra timer til rådighed, når du skal afsted.

Nu har du en timeramme tilbage, og det udgør din tid til forberedelse og alle øvrige opgaver.

Det er den tid, der er til rådighed. Har du mange opgaver, må det betyde, at der er tilsvarende kort tid til hver opgave. Opgaverne skal fordeles inden for den tid, og er der ikke tid nok, må der skæres i antallet af opgaver eller aktivt ændres i forventningen til, hvad opgaverne indeholder. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Børge Hansen | 02. september 2016 KL. 22:05

Med det aktuelle sammenbrud i forhandlingerne med arbejdsgiverne må man konstatere, at Københavns kommune i ganske modstrid med tillidsdagsordenen har rykket sig langt væk fra den tillid, som KLF har arbejdet på at skabe. Specielt skuffende når man oplever andre socialdemokratisk ledede kommuner være i stand til at lave aftaler med lokale lærerforeninger. Ninas Synspunkt illustrerer med isnende klarhed, at arbejdstiden nu er et privat anliggende - milevidt fra de kollektive aftaler, som tidligere sikrede lige arbejdsvilkår for lærerne. Hvad bliver KLFs næste skridt?