Den lange skoledag dumper

"Det er ikke skoledagens længde, der er afgørende for, hvor dygtige eleverne bliver. Det er derimod lærerens mulighed for at give god og inspirerende undervisning til alle klassens elever."

Synspunkt | Af: Lars Sørensen 09. november 2016

En undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser, at godt 8 ud af 10 elever mener, at skoledagen er for lang. Det er særligt tankevækkende, at de nye tal viser tæt på en fordobling i forhold til undersøgelsen fra 2014. I alt 21.000 elever fra 4. til 9. klasse har deltaget i undersøgelsen, som Børne- og Undervisningsministeriet har bestilt.

Det er ikke skoledagens længde, der er afgørende for, hvor dygtige eleverne bliver. Det er derimod lærerens mulighed for at give god og inspirerende undervisning til alle klassens elever.

Det var derfor også dejligt, at de københavnske politikere i Børne- og Ungdomsudvalget åbnede op for at den enkelte skole, efter behandling i skolebestyrelsen og i samarbejde med de tilknyttede fritidsinstitutioner, kunne vælge at afkorte skoledagen. Desværre kan vi se, at en kortere skoledag kun meget få steder i praksis er en mulighed, fordi det kræver økonomi til en længere åbningstid i fritidshjem og klub. Den økonomi er desværre ikke til stede i dag! 

Forsidehistorien for et par dage siden på folkeskolen.dk var fra ministerbesøg på Sejs Skole i Silkeborg. Ellen Trane Nørby modtog for et år siden en mail fra en presset og bekymret lærer på skolen. Situationen er heldigvis ændret i dag. Skolen har benyttet sig af muligheden for at forkorte skoledagen, og ’puljet’ de lærer- og pædagogressourcer der er frigjort til klasser, hvor der er særlige inklusionsproblemstillinger. Der er tydeligt i artiklen, at det ikke løser alle problemer for skolen, men at det trods alt opleves som et stort skridt i den rigtige retning, og et udtryk for en tydelig prioritering af resurserne.

Hvis de københavnske skoler skal have samme mulighed, kræver det at politikerne finder penge i budgettet til en længere åbningstid for fritidsinstitutionerne.  

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.