’Den Gyldne Pegepind’ til indsats for arbejdsmiljøet

Speciallærer og arbejdsmiljørepræsentant med mange års indsats modtager prisen for sin ihærdige kamp mod vold og trusler – og for et godt arbejdsmiljø på skolerne.

Nyhed | Af: Peter Garde 05. oktober 2018
Helle Bille Nattested blev årets KLF-prismodtager. Foto: Jan Klint Poulsen
Helle Bille Nattested blev årets KLF-prismodtager. Foto: Jan Klint Poulsen

I dag blev Københavns Lærerforenings hæderspris, ’Den Gyldne Pegepind’, uddelt ved KLFs generalforsamling i Korsgadehallen. Prisen, der blev uddelt for 24. gang, tilfalder en eller flere personer, der har gjort en særlig bemærkelsesværdig indsats for folkeskolen i København.

I år tilfaldt prisen Helle Bille Nattestad, der er lærer og ikke mindst arbejdsmiljørepræsentant på Frejaskolen, en specialskole for elever med autisme.

”Helle har som AMR gjort en stor indsats i arbejdet for at forebygge problemer på arbejdsmiljøområdet. Det har i særlig grad haft betydning for arbejdet med ’vold og trusler’,” sagde KLF-formand Lars Sørensen ved prisoverrækkelsen og komplimenterede også Helle for hendes vigtige arbejde i HovedMED.

”Helle har en stor andel i, at der på børne- og ungeområdet i København er enighed om, at vold og trusler aldrig skal accepteres”, sagde Lars Sørensen og fremhævede Helle Nattestads særlige blanding af faglig indsigt og en enorm ihærdighed som det, der skaber resultater. 

”Det generer ikke Helle at gentage et budskab indtil flere gange, hvis det bare er tilstrækkelig vigtigt, eller hvis det virker, som om modtageren ikke helt har / eller vil fatte pointen. Det har med garanti irriteret en række chefer, men det har været med til at styrke arbejdsmiljøindsatsen i BUF, og det er det vigtigste”, sagde Lars Sørensen. 

Arbejdsskader er alles ansvar

Helle Nattestad fortæller, at hun har været lærer på københavnske specialskoler i 30 år, og vold og trusler har altid været en del af hendes arbejdsliv. Hun har selv pådraget sig adskillige arbejdsskader gennem årene, og i indsatsen for et bedre arbejdsmiljø har hun været aktiv AMR i 18 år.

For godt 15 år siden fik hun sammen med andre arbejdsmiljørepræsentanter fra specialskolerne oprettet et netværk, der nu er blevet til et mere formaliseret Specialskolernes Brancheråd, hvor også en arbejdsmiljøkonsulent fra BUF deltager. Desuden er der samarbejde med Arbejdsmiljø København og skoleledernes arbejdsmiljørepræsentanter.

”Det er blevet et rigtig stærkt netværk, og det blev opbygget, fordi vi så vores kolleger på specialskolerne blive slået, bidt og sparket. Sådan var det bare. Det var et vilkår på en specialskole. For et par år siden fik vi så Arbejdsmiljø København ud og holde oplæg for os om, hvordan man kan nedbringe antallet af episoder med vold og trusler,” fortæller Helle, og sådan har hun målbevidst fortsat arbejdet for at forebygge voldsomme episoder.  

Hun har også været en hovedkraft i udformningen af et nyt indberetningsskema om arbejdsskader, som folk, der har været udsat for det, orker at udfylde. Den nemmere tilgang til at indberette arbejdsskader har mangedoblet indberetningerne og altså dermed det kendte antal af arbejdsskader.

Helle fortæller, at hendes kæphest i HovedMED har været, at de ansatte skal have ordentlig oplæring og instruktion i konflikthåndtering og desuden viden om  elevers særlige vanskeligheder. Der skal udbydes kurser til de ansatte – forvaltning og politikere må tage affære. 

”Vi er ikke arbejdsmarkedets skraldespande, vi skal ikke have arbejdsskader. Så enkelt er det. Om vi er ved at være i mål? Jeg synes, at der er sket en fantastisk positiv udvikling. Jeg har selv fået en del arbejdsskader, men de er ikke mine personlige. De er sket på skolen, og vi skal være sammen om at tage os af dem. Det er alles ansvar”, fastslår Helle Nattestad, årets modtager af KLFs hæderspris.

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Jan Trojaborg | 06. oktober 2018 KL. 00:35

Hvor er det bare så et flot og rigtig valg.

Hjertlig tillykke - du fortjener det virkeligt