Demo foran KLs hus: Nu starter kampen for alvor

Lockout-trussel mod 250.000 kommunalt ansatte dagen før KLs årlige topmøde. Organisationerne mobiliserer. Mens kampen kæmpes i Forligsinstitutionen, må de offentligt ansatte markere sig. I har fortjent anerkendelse, mere i løn og en overenskomstaftale, lød det fra kommunalpolitikere.

KLF | Af: Peter Garde 08. marts 2018
Der var stort fremmøde i sne og regn foran KL-huset. Foto: Peter Garde
Der var stort fremmøde i sne og regn foran KL-huset. Foto: Peter Garde

Som traditionen byder, var der demonstration foran Kommunernes Landsforenings hus på Islands Brygge dagen før foreningens årsmøde i Aalborg. Det er en opfordring til de kommunale politikere om at sikre og gerne forbedre de velfærdsordninger, som almindelige menneskers daglige liv er afhængigt af. I lyset af landets gunstige økonomiske situation er kravet 6 mia. kroner mere til velfærd.

Uanset regeringernes kulør har det i en snart lang årrække været mindre opmuntrende meldinger, som KL er kommet med. Et direkte overgreb var det som bekendt i 2013, da lærerne blev lockoutet i fire uger efter et hemmeligholdt samarbejde mellem regeringen, Moderniseringsstyrelsen og KL – læs Anders-Peter Mathiasens bog ’Søren og Mette i benlås’.

Dagen i dag var ikke et skift til det bedre, men en fortsættelse af magthavernes respektløse angreb på deres medarbejdere. Både staten, regionerne og KL sendte usædvanligt omfattende lockout-varsler som svar på afdæmpede strejkevarsler fra de ansattes organisationer. Striden står stadig om betalt frokostpause til nogle grupper, reallønsforbedringer og lærernes krav om arbejdsforhold, der svarer til dem, andre kommunalt ansatte har.

Bag de konkrete stridspunkter handler det om offentligt ansattes ret til frie forhandlinger, som vi har kendt dem i 100 år og høstet megen ære for i internationale sammenhænge. Politikerne praler til højre og venstre af vores konsensusorienterede danske model med frie forhandlinger, men i praktisk politik gennemtrumfer magtpolitikere præcis det modsatte.

Mere respekt, mere anerkendelse, mere i løn

Mens meget våd sne faldt ned over byen, samlede nogle hundrede fagligt engagerede offentligt ansatte sig foran KLs hus i Weidekampsgade – faktisk overraskende mange vejrliget taget i betragtning. Kjell Nilsson fra KLFs bestyrelse begrundede som første taler demonstrationen med, at vi før har gjort en forskel – nemlig i 2016 hvor omfattende demonstrationer fik regeringen til at fjerne omprioriteringsbidragets 2 procents besparelse på kommunerne. Det samme skete for ikke længe siden i forhold til besparelser på hospitaler. ”Vi kan gøre det igen”, fastslog Kjell Nilsson.

Kjell Nilsson får et kram og et tip, før han indtager musik- og mikrofonvognen. Foto: Peter Garde
Kjell Nilsson får et kram og et tip, før han indtager musik- og mikrofonvognen. Foto: Peter Garde

Næstformand i LO, Nanna Højlund, sagde, at de offentligt ansatte ikke bare fortjener mere i løn, men også langt større anerkendelse og respekt for indsatsen på de offentlige arbejdspladser.

”I denne tid hvor arbejdsgiverne siger, at vi tager for meget og ikke giver nok tilbage, er vores svar, at vi giver, og vi giver alt, hvad vi har.” sagde hun og fremhævede, at dagen i morgen er 8. marts, kvindernes kampdag, og netop kvinderne er ansat i fag, der stadig ikke får den anerkendelse, respekt og løn, som de fortjener.

Kommunalpolitikere bakker de ansatte op

Klaus Mygind, medlem af Borgerrepræsentationen for SF, sagde blandt andet, at velfærdssamfundet hviler på en stærk og velfungerende offentlig sektor. ”Vi skal være røde arbejdsgivere i København. Vi skal mærke, at vi har en kommune med et rødt flertal. Der skal være overenskomster for alle medarbejdergrupper”, sagde han med tydelig adresse til lærerne.

Han krævede udligningsordningen, hvor København sender 800 mio. kr. til kommuner ude i landet, afskaffet, og han ønskede at forbedre velfærden i hovedstaden gennem stærke kommunale arbejdsfællesskaber, dialog og medinddragelse af medarbejderne, og han ville gerne betale mere i skat til gavn for den kommunale service og kommunens medarbejdere.

Endelig fortalte han, at SFs medlemmer i KLs bestyrelse har stemt nej til lockouten, men altså med flertallet imod sig. Det borgerlige flertal i KLs bestyrelse består af de blå partier, der også i denne sag omfatter De Radikale og Socialdemokraterne.

Karina Vestergaard, medlem af BR for Enhedslisten, udtrykte også modstand mod lockout-truslerne og sagde, at det nytter noget at mobilisere, at demonstrere og at protestere og henviste til omprioriteringsbidragets velfortjente undergang ikke mindst forårsaget af de faglige organisationers indsats. ”Det var en vigtig sejr, selv om det blev efterfulgt af det også skadelige moderniseringsbidrag. Men en halv sejr er bedre end et helt nederlag”, fastslog hun.

Et særdeles velspillende orkester bød velkommen og underholdt ind imellem talerne. I den kommende tid bliver der brug for mere god musik og endnu mange flere aktive offentligt ansatte i kampen mod de overgreb, der ligger og venter. 

Denne artikel udtrykker ikke nødvendigvis KLF's synspunkter. Læs mere.

De københavnske læreres fane er et kunstværk, der lyser op, hvor end den bevæger sig. Foto: Peter Garde
De københavnske læreres fane er et kunstværk, der lyser op, hvor end den bevæger sig. Foto: Peter Garde

Denne artikel og tilhørende indhold udtrykker ikke nødvendigvis KLF´s synspunkter. Læs mere.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.