Debat: Krigszone eller dialog

Torben Fleckner byder det nye Børne- og Ungdomsudvalg velkommen i sit debatindlæg og henleder politikernes opmærksomhed på områder i skolen, som han mener, bør være genstand for dialog.

Debat | Af: Torben Fleckner 30. januar 2018
Torben Fleckner. Foto: Privat
Torben Fleckner. Foto: Privat

De nye medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation (BR) – dem der blev valgt ind som følge af valget i november 2017 - er gået i gang med arbejdet her i januar. Tillykke med valget og god arbejdslyst!

Særligt tillykke til B&U-medlemmerne, med borgmester Jesper Christensen i spidsen, som skal beskæftige sig med de kommende generationer. Dem der skal vokse op i byen. Dem som på sigt skal medvirke til at skabe fremtidens København. 

Jeg, en af Københavns lærere, glæder mig til at arbejde sammen med jer om at styrke den københavnske folkeskole – til gavn for byens børn og forældre. Jeg er enig med Jesper Christensen i, at ”den lokale folkeskole skal være førstevalget” (folkeskolen.dk d. 24/1-18).

Jeg synes, at alle de formulerede pejlemærker for den københavnske folkeskole giver god mening:

 • Faglighed. Alle elever skal være dygtigere
 • Ungdomsuddannelse. Alle elever skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 • Chancelighed. Betydningen af social og etnisk baggrund skal mindskes
 • Trivsel. Alle elever skal have et godt skoleliv, hvor de trives
 • Tillid og attraktivitet. Tilliden til skolerne og respekten for professionel viden og praksis skal højnes, så forældrene i København vælger folkeskolen

MEN, der er nogle forhold på skolerne som bør være genstand for dialog:

 • Tid til forberedelse. Der er brug for, at diskutere forholdet mellem opgavemængde og tid.
 • Inklusion. Der er brug for, at diskutere om der er tilstrækkelige ressourcer. Er der nok lærere i de enkelte klasser, i special-klasserækkerne og i specialskolerne.
 • Meebook. Der er brug for at diskutere om Meebook er en god platform på alle skoler, for alle lærere ELLER om skolerne og lærerne selv skal kunne vælge.  
 • Et godt arbejdsmiljø. Der er brug for at diskutere, hvordan vi skaber de bedste rammer for lærernes arbejde. Der er brug for fortsat at diskutere, hvordan vi skaber et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor lærerens kreativitet og fag-professionalisme ikke hæmmes af en ”kontrol-spændetrøje”?
 • Flere lærere. Der er brug for at diskutere, hvordan vi får flere uddannede lærere i de københavnske skoler. Noget hænger nok sammen med et godt arbejdsmiljø. Men er der andet vi kan gøre, så vi kan få ansat flere dygtige lærere?
 • Skoledagens længde. Der er brug for at diskutere, om skoledagen er blevet for lang. En lang skoledag kan måske være et godt svar i nogle områder, mens det kan være en god ide at koncentrere indsatsen på færre timer i andre lokalområder. Hvad der kan være en god løsning på nogle skoler, er det nødvendigvis ikke på alle skoler.

Jeg glæder mig til diskussioner og samarbejde. Som Jesper Christensen udtrykker det i folkeskolen.dk (24/1-18): Folkeskolen skal ikke være en krigszone.

Torben Fleckner, Kandidat til KLFs bestyrelse

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.