Debat: Kære lærer i København – lokalaftalen er også din!

"Lokalaftalen danner grundlag for flere forbedringer fremover, og jeg mener, at det kun er gennem brug af lokalaftalen, vi kan komme videre og få forhandlet en ny og bedre lokalaftale i København."

Debat | Af: Katrine Fylking 09. august 2018

Et nyt skoleår skydes i gang ovenpå et heftigt forår

Vi er nu alle vendt tilbage til arbejdet efter en velfortjent sommerferie. Forårets overenskomstforhandlinger bragte os alle på den anden ende og medførte stærke frustrationer. Vi fulgte alle forhandlingerne tæt og var langt fra enige om, hvordan vi opnåede det bedste resultat. Jeg oplevede på trods af uenigheder et stærkt sammenhold lærerne imellem og i fagbevægelsen generelt, hvor der var plads til diskussioner og drøftelser. Overenskomstforhandlingerne er afsluttet i denne omgang, men problemstillingerne kommer fortsat til at fylde meget rundt om på skolerne i den kommende tid. Vi har brug for at se tilbage og tale om forløbet, og vi brug for at se fremad og finde fælles fodslag. Hvor skal vi hen.

Kort efter overenskomstforhandlingerne forsøgte Københavns Lærerforening at forhandle en ny lokalaftale med enkelte forbedringer. Det var til stor skuffelse, at vi i København ikke kunne opnå de få, men nødvendige forbedringer, som vi ønskede. Den eneste indikation på Ny start-samarbejdet i København er, at der fra august er planlagt en række møder med det formål at kortlægge problemer og løsninger, som kan danne udgangspunkt for efterårets forhandlinger. Kommunernes Landsforening deler ambitionen om, at alle skal mærke forbedringer, og i flere andre kommuner rundt om i landet er der indgået nye og bedre lokalaftaler. København var i første omgang ikke klar, men forhåbentlig styrkes og forbedres den lokale arbejdstidsaftale, så København fremover bliver en af de kommuner, som går forrest, når det handler om at skabe den bedste folkeskole.

Hvad bringer Ny start-samarbejdet København

Vi venter alle spændt på, hvor Ny start-samarbejdet bringer os hen. Hvad kommer det til at betyde for os på skolerne, hvad kommer det til at betyde for vores faglighed og arbejdsglæde, og får vi større mulighed for at lykkes i vores arbejde? En ny arbejdsgruppe med Per B. Christensen i spidsen er i gang, og der er lagt op til, at denne kommission skal pege på nogle løsninger, som kan bringe folkeskolen på bedre kurs, og hvor lærerne i lighed med andre faggrupper indgår en arbejdstidsaftale.

Jeg mener bestemt ikke, at vi skal vente på, at Ny start-samarbejdet og kommissionens arbejde om et års tid pludselig skaber de ønskede radikale forbedringer for vores arbejdsvilkår og arbejdsmiljø rundt om på skolerne. Ny start-samarbejdet giver mulighed for, at lærerne allerede indenfor kort tid kan opleve forbedringer. Vi skal – hver og en lærer – tage ansvar for, at der skabes forbedringer på vores skole, og at vi får ordentlige vilkår for vores arbejde. Vi skal arbejde på alle niveauer, og vi skal tage ansvar hele vejen rundt i organisationen. Der er mange steder, hvor vi kan tage fat. Et af de vigtigste steder er lokalaftalen. 

Lokalaftalen i København

Vi skal forvente og forlange, at lokalaftalen får betydning og fungerer på alle skoler. Følges de fastlagte retningslinjer for fag- og opgavefordelingen, som de skal, og inddrages tillidsrepræsentanten i processen, så der sikres gennemskuelighed, størst mulig retfærdighed og prioritering af opgaverne på skolen? Har der været en dialog mellem den enkelte lærer og skoleledelsen på skoleledelsens initiativ om vedkommendes kommende opgaver, og har der været en gensidig forventningsafstemning? Er der en samlet opgaveoversigt tilgængelig for skolens personale? Har alle lærere fået udleveret en fyldestgørende opgaveoversigt og aktivitetsplan? 

Lokalaftaler, opgaveoversigter, aktivitetsplaner etc. er bestemt ikke noget, som den enkelte lærer ønsker at bruge sin tid på. Det kan ind imellem virke unødigt og overflødigt, når man som lærer for tredje eller måske fjerde gang skal have korrigeret sin opgaveoversigt hos skoleledelsen, og man kan spørge sig selv, om vi overhovedet skal bruge tid på det. Det skal vi, og det er vigtigt. Vi har alle et ansvar for, at lokalaftalens muligheder foldes ud på skolerne, og vi er alle med til at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor det forventes, at lokalaftalen er udgangspunktet, og hvor MED-aftalen er omdrejningspunktet. Lokalaftalen kan skabe ro omkring vores arbejde, sikre os nogle rammer og rettigheder. Den er vores fælles grundlag, og den gælder for os alle. Vi skal huske, at lokalaftalen er skabt i mangel af en arbejdstidsaftale, og fordi den centrale regulering ikke er tilstrækkelig. Lokalaftalen er bolværket mod vanviddet - lov 409 – og derfor skal vi værne om den.

Lokalaftalen danner grundlag for flere forbedringer fremover, og jeg mener, at det kun er gennem brug af lokalaftalen, vi kan komme videre og få forhandlet en ny og bedre lokalaftale i København.

Opgaveoversigterne har en afgørende rolle 

Opgaveoversigten er løngenererende og danner grundlag for vores løn, men det er ikke kun derfor, det er vigtigt, at den er korrekt. Opgaveoversigten er vores værktøj til at danne overblik over opgaver og undervisning. Vi kan med diverse forskellige værktøjer, som blandt andet Danmarks Lærerforening stiller til rådighed, udregne, hvor meget tid vi har til de øvrige opgaver, herunder vores forberedelse. Jeg mener, at det er vigtigt i vores bestræbelser på at sikre tid til forberedelse, at vi udnytter de muligheder, der er for at synliggøre, hvordan arbejdstiden fordeler sig blandt tildelte opgaver.

Hvert eneste år er der lærere i København, som ikke får udleveret deres opgaveoversigt og aktivitetsmødeplan. Det er ikke i orden. Vi har ret til at vide, hvornår vi skal være på arbejde, og vi skal vide, hvilke opgaver vi forventes at udføre samt en prioritering af samme. Vi skal tage ansvar for og handle, når lokalaftalen ikke overholdes. Vi har alle et ansvar for, at lokalaftalen tildeles den værdi, som den er tiltænkt, og vi skal protestere, når det ikke er tilfældet. 

Katrine Fylking er lærer på Randersgades Skole og medlem af KLF's bestyrelse.

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.