Debat: Den Schmidtske journalistikk ...

Læreren og journalisten Erik Schmidt forvrænger sandheden i sin journalistik, mener professor Johan From fra Oslos Handelshøyskole BI. Læs hans kommentar og Erik Schmidts svar her.

Debat | 15. april 2019

Debatindlægget er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Af Johan From, professor, Handelshøyskolen BI og leder av skoleutviklingsprogram i København og Ålborg.

På nettsidene til Københavns Lærerforening skriver Erik Schmidt om det programmet i skoleledelse jeg har ansvaret for i Norge, København og Ålborg,

Erik Schmidt var medlem av en delegasjon som i januar besøkte Handelshøyskolen BI i Oslo, hvor jeg er ansatt. Det ble laget et opplegg for delegasjonen og etterspurt materiale ble ettersendt. Vi tilbød også delegasjonen at man gjerne måtte ta kontakt om det var noe mer man ville vite. De ble også invitert til å se inn i undervisningen.

Vi blir derfor overrasket over å lese Smiths beretninger fra besøket. Historien som fortelles verken beskriver eller forklarer programmets reelle formål eller reelle innhold. Det er ingen referanser til skriftlig materiale. Siden vi den dagen hadde pågående undervisning i skoleledelse ble det også mulighet for de besøkende å snakke med våre studenter. Jeg kan ikke se at Schmidt har funnet noe interessant å formidle fra hva de må ha sagt. Det er det klart man blir undrende til.

Jeg var under dette besøket aldri i en intervjusituasjon med Schmidt slik han forsøker å skape inntrykk av i sin reportasje. Jeg vekslet noen ord (stående) med gruppen i en kort pause fra forelesningene.

Om han hadde villet intervjue meg, kunne jeg fortalt ham at jeg aldri har satt noen karakteristikker på norske lærere. Det har jeg imidlertid gjort med norsk lærerutdanning. Jeg har vært, og er, talsperson for at lærere bør utdannes ved våre fremste pedagogiske institusjoner. Disse finner vi ved våre store universiteter med solide pedagogiske fagmiljøer og ikke ved flere titalls mindre utdanningsinstitusjoner spredt utover landet. For meg er det å ta læreryrket på alvor.

Schmidt tillegger meg også meninger når det gjelder konkurranse i skolen. Jeg har ikke ytret mange synspunkt på konkurranse i skolen, men jeg har fremholdt at når politikerne velger frie skolevalg (og lærerne kan som kjent velge hvor de vil arbeide), er det nødvendig for skoleledere også å tenke skoleledelse ut fra at man faktisk driver i en kontekst som er en konkurransesituasjon. Jeg har vanskelig for å se at dette skulle være særlig kontroversielt.

Man skulle anta at journalismens fremste kjennetegn var nysgjerrighet, kritisk vurdering og sikker kildebruk. Journalisten Schmidt velger bort primærkilden og satser alt på sekundærkilder. Schmidt lener seg i sitt innlegg når det gjelder kritikken av meg og våre programmer, på hva noen få andre har skrevet og gjentatt de siste ti årene. Det burde han ikke gjøre, for det problemet han kommer opp i er at hans journalistikk blir som sekundærkildene, en blanding forvrenginger, halvsannheter og usannheter.

Men jeg vil gjerne ønske journalisten Schmidt velkommen tilbake så kan vi i detalj gå gjennom innholdet i våre programmer. Da vil vi også bidra til en journalistikk som bygger på fakta og ikke på vandrehistorier.

Erik Schmidts kommentar til Johan Froms læserindlæg:

Leder af skolelederprogrammet i København og Ålborg, professor Johan From fra Oslo, kritiserer i et læserbrev min beretning fra en studietur til den norske hovedstad. From er også leder af skolelederuddannelsen på Handelshøyskolen BI i Oslo.

Jeg har skrevet en beretning, der bygger på faktuelle udsagn, skriftlige kilder og oplevede indtryk, og artiklen er deklareret som ”Beretning og kommentar”.   

Derfor mener jeg ikke, Johan From har ret i sin kritik. From forsøger i generelle vendinger at så tvivl om artiklens lødighed og mine journalistiske valg, men han påviser ikke nogen faktuelle fejl eller fejlciteringer. Det taler for sig selv.     

Der findes i Norge en ganske massiv kritik af hele tankegangen bag både Osloskolen og skolelederuddannelsen på Handelshøyskolen BI, og den har jeg forsøgt at give københavnske ledere, lærere, skolepolitikere og offentligheden mulighed for at få kendskab til.

Mh. Erik Schmidt

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.