”De tror, København flyder med mælk og honning”

Niveauet af besparelser i København er ikke i orden, lød det fra panelet til Velfærdsalliancens stormøde i Amager Bio.

Nyhed | Af: Torben Kloster 06. marts 2017
Omkring 500 tillidsrepræsentanter og AMR'ere var samlet i Amager Bio til Velfærdsalliancens stormøde. Foto: Torben Kloster
Omkring 500 tillidsrepræsentanter og AMR'ere var samlet i Amager Bio til Velfærdsalliancens stormøde. Foto: Torben Kloster

Guitarpedaler og lilletrommer var for en stund lagt til side i Amager Bio, der torsdag eftermiddag dannede ramme for Velfærdsalliancens stormøde for TR’ere og AMR’ere i Københavns Kommune.

Stormødet var arrangeret som optakt til to kommende demonstrationer, hvor Velfærdsalliancen vil markere modstanden mod resterne af omprioriteringsbidraget – det såkaldte Moderniserings- og Effektiviserings-program.

Dagsordenen for dette års møde var knapt så kniven-mod-struben-præget, hvilket da også afspejlede sig i antallet af fremmødte. Et hurtigt gæt er, at besøgstallet på det amagerkanske spillested nåede op på cirka halvdelen af sidste år – men som det så fint blev sagt fra scenen: ”Der er måske ikke så mange som sidst, men det er stadig fedt, I er her.” 

Al velfærd er tilkæmpet

Emnet var Moderniserings- og Effektiviserings-programmet, som skal ”effektivisere”  for 52 millioner kroner i Københavns Kommune hvert år de næste fire år. Jan Hoby, næstformand i LFS, indledte mødet med en gennemgang af konsekvenserne af mange års besparelser og effektiviseringer.

Som altid var han igen denne eftermiddag garant for en god, talknusende opremsning af de besparelser, kommunerne hele tiden bliver udsat for. For eksempel at kommunerne har skåret 3200 fuldtidsstillinger på bare ét år – fra november 2015 til november 2016. Men Jan Hoby kom også med håb. Om at det virker at stå sammen. Fordi al velfærd er tilkæmpet. Ikke bare afskaffelsen af omprioriteringsbidraget, men også den 37 timers arbejdsuge og den sjette ferieuge er et resultat af datidens kampe for velfærden.

Overborgmester Frank Jensen (S), Gorm Anker Gunnarsen (EL), Niko Grünfeld (AL) og Klaus Mygind (SF) deltog i Velfærdsalliancens paneldebat i Amager Bio. Foto: Torben Kloster
Overborgmester Frank Jensen (S), Gorm Anker Gunnarsen (EL), Niko Grünfeld (AL) og Klaus Mygind (SF) deltog i Velfærdsalliancens paneldebat i Amager Bio. Foto: Torben Kloster

Stå sammen mod ”københavnerbashing”

Efter analysen var der lagt op til debat. Både med repræsentanter fra fagbevægelsen samt kommunalpolitikere. Og alle havde masser på hjerte, når det kom til konsekvenserne af de kommunale besparelser, blandt andre Karla Kirkegaard, der er næstformand i HK Kommunal Hovedstaden:

”Vi mangler rigtig mange medarbejdere til at betale løn, til at ordne administrative ting. Hvis man vil frigive faggrupperne til at koncentrere sig om deres fag, bliver der nødt til at være flere HK’ere, som kan aflaste dem.”

Overborgmester Frank Jensen (S) indledte den politiske debat, og hans fokus var især på det fænomen, han selv kalder ”københavnerbashing”.

”Andre kommuner har den opfattelse, at København flyder med mælk og honning. Og det skal vi stå sammen imod. De vil gerne stjæle af vores særtillæg. Men København har altså rigtig mange særlige opgaver,” sagde han og fortsatte:

”København har for eksempel 25 procent af landets hjemløs og 24 procent af landets stofmisbrugere. Der er altså bare store opgaver i vores kommune.”

Sæt faggrupperne fri

Politiker-panelet bestod også af den nye dreng i klassen, Alternativet, der i dag var repræsenteret ved Niko Grünfeld. Han takkede mange gange for invitationen, især fordi dette var hans første offentlige debatmøde i kommunalt regi. Og han tog fat på Karla Kirkegaards pointe:

”Vi vil meget slippe jer fri, så I ikke skal bruge tiden på de forkerte opgaver, men i stedet fokusere på jeres faglighed. Den grad af besparelser vi ser i Københavns kommune er ikke i orden.”

Salen gav også lyd fra sig under debatterne. Anne Mette Nielsen fra vuggestuen Mælkebøtten på Østerbro udtrykte sin utilfredshed med en særlig vending, som af og til bliver brugt i debatter om nedskæringer – nemlig udtrykket ”det er et vilkår”.

”Det får jeg simpelthen røde knopper af. Altså giv mig en spand jeg kan brække mig i. Det er ikke noget, der er et vilkår - I kan jo bare ændre dem!” sagde hun til det politiske panel.

Til det kom Klaus Mygind fra SF på banen og sagde, at han i hvert fald ikke mente, at skattelettelser var et vilkår. Og han tilføjede, at han i øvrigt gerne selv ville betale noget mere i skat for at undgå nedskæringer.

Overborgmester Frank Jensen står ved den aftale, som KL har lavet med regeringen om Moderniserings- og effektiviserings-programmet, der betyder 'effektiviseringer' for 52 millioner kr. om året i København de næste fire år. Foto: Torben Kloster
Overborgmester Frank Jensen står ved den aftale, som KL har lavet med regeringen om Moderniserings- og effektiviserings-programmet, der betyder 'effektiviseringer' for 52 millioner kr. om året i København de næste fire år. Foto: Torben Kloster

Flere demonstrationer i foråret

Formanden for KLF Jan Trojaborg hæftede sig især ved snakken om ”københavnerbashing”. 

”Solidariteten er væk på tværs af landet. Vi skal stå sammen som kolleger, også selv om vi ikke arbejder i den samme kommune. Det er godt, at der bliver opfordret til fælles demonstrationer, som jeg håber, alle vil bakke op om.”

Der er demonstration mod Moderniserings- og Effektiviserings-programmet ved KL-huset den 16. marts fra 17 til 18.30. Desuden er der landsdækkende demonstration foran de fem regioners sygehuse og psykiatriske afdelinger den 10. maj. Begge demonstrationer er orkestreret af Velfærdsalliancen.

Læs mere på Velfærdsalliancens hjemmeside.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.