De københavnske lærere trives bedre på deres job

Børne- og Ungdomsforvaltningen har offentliggjort resultaterne fra trivselsundersøgelsen, der viser fremgang på alle overordnede trivselsområder i forhold til 2015.

Nyhed | Af: Torben Kloster 06. april 2017

Lærerne i Københavns Kommune er generelt mere tilfredse med deres job, end de var i 2015. Det viser den seneste måling foretaget af Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvor der er en positiv udvikling at spore på samtlige overordnede trivselsparametre. Et udpluk af temaerne ser sådan ud, vurderet på en skala fra 1 til 7 (tal i parentes er fra 2015):

  • Samarbejde med kolleger 5,9 (uændret)
  • Meningsfulde arbejdsopgaver 5,8 (uændret)
  • Indhold i arbejdet 5,6 (5,5)
  • Trivsel og motivation 5,5 (5,4)
  • Forholdet til nærmeste leder 5,4 (5,3)
  • Samarbejdet om den fælles opgave 5,4 (5,2)
  • Håndtering af krav 5,3 (5,2)
  • Indflydelse på forandringer på arbejdspladsen 4,6 (4,3)

Undersøgelsen opnåede også en markant højere svarprocent end for to år siden – med en stigning på hele 11 procentpoint blev deltagelsen på 80 procent i år. Både det og undersøgelsens egentlig indhold glæder Lars Sørensen, næstformand i Københavns Lærerforening.

”Udover en markant stigende og flot svarprocent for Børne- og Ungdomsforvaltningen, er det vigtigt at hæfte sig ved, at der for Børne- og Ungdomsforvaltningen samlet set er fremgang i resultaterne på alle overordnede temaområder,” siger han.

Tobias Børner Stax, der er adm. direktør i Børne- og Ungdomsforvaltningen, er også tilfreds.

“Stigningen i medarbejdernes arbejdsglæde opfatter jeg som et udtryk for, at vi har fået skabt nogle stærke arbejdsfællesskaber, og at vores ledere er dygtige til at skabe en klar og tydelig retning, så medarbejderne kan se mål og formål med deres opgaver. Det betyder i sidste ende, at børnene i vores skoler og institutioner får kompetent undervisning og læring af medarbejdere, der trives i deres job.”

Stadig problemer med vold

På trods af en stigning indenfor alle overordnede områder, er der også stadig steder, der kan forbedres. Ni procent af de adspurgte svarer, at de har været udsat for vold. Lige så mange siger, at de har været udsat for trusler om vold. Det er et område, man skal sætte ind på, mener næstformanden i KLF.

“Forvaltningen har fortsat et stort problem med trusler om vold og fysisk vold på arbejdspladsen. Det er en arbejdsmiljøbelastning, der skal tages hånd om på den enkelte arbejdsplads med en stærk indsats og støtte fra forvaltningen,” siger Lars Sørensen.

Københavns Kommune laver trivselsundersøgelse hvert andet år. 23 procent af de 13398 respondenterne til 2017-undersøgelsen hører under faggruppen ”Lærere m.fl. i folkeskolen og special undervisning”.

Selvom resultaterne er positive, ligger lærerne fortsat under gennemsnittet på alle parametre i forhold til gennemsnittet i Københavns Kommune i Trivselsundersøgelsen, dette gælder også for gennemsnittet i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Se resultaterne af undersøgelsen her.

 

 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.