Brug din stemme!

I København stiller tre kandidater op til hovedstyrelsesvalget. Lars Sørensen og Kjell Nilsson fra KLF’s bestyrelse er blandt de kandidater, der stiller op. Jeg anbefaler, at I sætter jeres stemme på dem for at sikre, at KLF fortsat har stor indflydelse i DLF.

Synspunkt | Af: Jamal Bakhteyar 23. oktober 2015

Alle KLF’s medlemmer har et mandat. Få bruger deres mandat aktivt, nogle bruger det i mindre grad ­– mange bruger det slet ikke.

Hvert medlem kan fx komme med sit mandat til generalforsamlingen, som er forenings højeste myndighed. Til sidste generalforsamling, som fortsætter 5. november, deltog under 5 % af medlemmerne. Til gengæld vedtog generalforsamling med et meget snævert flertal en vigtig resolution, som forpligter bestyrelsen i KLF til at arbejde for en ændring i Forståelsespapiret. Hvis de foreslåede ændringer bliver gennemført, vil det have vidtgående betydning for alle folkeskolelærere og børnehaveklasseledere i København. KLF’s bestyrelse er forpligtet til at arbejde for de resolutioner, der vedtages af generalforsamlingen.

Er det i orden med dig at ca. 2.5 % af KLF’s medlemmer beslutter, hvordan foreningen skal forholde sig til dine kommende arbejdsforhold? Det er de demokratiske spilleregler, men vi lærere på skolerne synes i forvejen, at vi ikke bliver hørt nok, så vi lader en vigtig chance gå forbi ved ikke at deltage i generalforsamlingen, hvor vigtige forhold for vores arbejde bliver vedtaget.

Snart er der valg til Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse (HST). HST lægger strategier for DLF aktiviteter og beslutninger her påvirker også hver enkelt medlem af KLF. Man stemmer på dem, man er skolepolitisk enig med, og man stemmer på en kandidat eller flere, med håbet om at personen vil repræsentere ens holdninger i det store fællesskab. Vi ønsker at have indflydelse, der hvor beslutningerne bliver taget. I København stiller tre kandidater op til hovedstyrelsesvalget. Lars Sørensen og Kjell Nilsson fra KLF’s bestyrelse er blandt de kandidater, der stiller op. Jeg anbefaler, at I sætter jeres stemme på dem for at sikre, at KLF fortsat har stor indflydelse i DLF.

Brug dit mandat, stem på en københavnsk kandidat!

Hovedstyrelsesvalget starter 19. november og afgøres 1. december 2015.

(Læs mere om KLFs kandidater til HST valg her)

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.