BR's politiske spil om lærernes lokalaftale

Ifølge en rapport fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd har hele 17.000 læreruddannede på landsplan taget et job uden for folkeskolen de seneste år. Der også i København et rekrutterings- og fastholdelsesproblem, der kalder på forbedringer af arbejdsforholdene.

Synspunkt | Af: Jamal Bakhteyar 11. april 2016

Den 11. februar overværede jeg sammen med andre af KLF´s bestyrelsesmedlemmer og nogle tillidsrepræsentanter debatten i Borgerrepræsentationen. Enhedslisten havde fremsat et forslag, som bl.a. indeholdt forslag om:

- at forbedre lærernes mulighed for at forberede undervisningen

- at forberedelsen placeres i lidt større sammenhængende blokke

- at lærerne har mulighed for at forberede sig i hjemmet.

I deres forsøg på at forsvare Folkeskolereform (FSR) og Lov 409, lukkede flere ordførere fra de andre partier øjnene for, hvordan virkeligheden er på de københavnske folkeskoler. De mente, at der kun er tale om opstartsproblemer, mens implementering af FSR går fint. At elevernes trivsel kan forbedres med mere bevægelse i skoledagen. Skoleborgmesteren var overbevist om, at både FSR og Lov 409 virker efter hensigten på skolerne på trods af, at 16 % af lærerne har søgt væk fra Københavns Kommune. Kort sagt alt går fint. Enhedslistens forslag blev herefter forkastet med 41 stemmer imod 11.

Så går der næsten en måned med politisk tovtrækkeri på Rådhuset og forhandlinger bag scenen. Disse forhandlinger fører til, at de politiske partier erkender virkeligheden på folkeskolerne i København og de store problemer, skolerne står med. Den 17. marts bliver alle partier heldigvis enige og vedtager, at BUF og Skolederforeningen skal lave en bydækkende lokalaftale med KLF. Den skal blandt andet rumme en opblødning af tilstedeværelsespligten for lærerne. Som motivering skriver SF, S, RV, Ø, V, K og DF: ”Vi er optaget af en god folkeskole i København og af, at den københavnske skole er et godt og attraktivt sted at være ansat med et stærkt arbejdsfællesskab, et ordentligt arbejdsmiljø og tid til forberedelse”. Det er vi i KLF meget tilfredse med og glade for.

Nu går forhandlingerne i gang mandag 11. april om en lokalaftale mellem BUF og KLF på et positivt grundlag. KLF arbejder for, at der bliver skabt nogle reelle forbedringer på de københavnske folkeskoler.

Jeg håber, at politikernes skelsættende beslutning i fuld enighed betyder, at forvaltningen nu er klar til at indfri de politiske løfter. Det fortjener de københavnske folkeskoler. KLF er klar.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.