Bekymrende risiko for nedslidning, stress og øget sygefravær!

Sygefraværet, som i flere år var på vej ned – er nu langsomt stigende – det viser en Sygefraværsstatestik fra Københavns Kommune fra første halvår 2013.

Synspunkt | Af: Eva Stemann Larsen 12. marts 2014

Fra august 14 begynder den nye virkelighed med fuld tilstedeværelse på skolerne. Pladsen for lærere, elever og øvrigt personale bliver mange steder trang og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø kommer yderligere under pres med ”synlig” rengøring og mangelfulde faciliteter og ro til udførelse af opgaver i tilknytning til undervisningen.

Herunder kan du læse, hvordan tilstanden på området er i København inden virkningen af reform og arbejdstidslov slår igennem.

  • Allerede nu kan vi i en igangværende undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø kaldet ”Balanceprojektet” se, at mere end 37 % af lærerne på de deltagende skoler går med risiko for at få arbejdsrelateret stress, depression og følgesygdomme – (Politiken d. 10. februar 2014).
  • Sygefraværet, som i flere år var på vej ned – er nu langsomt stigende – det viser en Sygefraværsstatestik fra Københavns Kommune fra første halvår 2013.
  • Lærerne har - i Trivselsundersøgelsen fra 2013 - før lockouten, svaret på hvilke områder, de ikke oplevede trivsel: 1. De havde manglende muligheder for efter - videreuddannelse, 2. De oplevede manglende ros og anerkendelse fra nærmeste leder, og 3. De havde uklare fremtidsudsigter…
  • Langt færre får tildelt fleksjob end tidligere. Arbejdsgiverne er nu forpligtet til at indgå en aftale om særlige løn – og arbejdsvilkår under overenskomstens sociale kapitler i mindst 12 måneder inden et fleksjob kan bevilges. (KLF)
  • Lederne afviser i stigende grad at indgå § 56 aftaler (aftaler, der kompenserer for flere fraværsdage ved kronisk sygdom). (KLF)
  • Mange går længe med symptomer på stress/ depression, hvilket medfører at restituering tager længere tid. (KLF)
  • Den første tjenstlige samtale ved fravær kommer generelt hurtigere. Fyring p.g.a. sygdom sker hurtigere end tidligere. (KLF)
  • Jeg har set og hørt om at flere kolleger går syge på arbejde…

Hvis vi skal sikre os, at der bliver styr på det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø, er det afgørende, at AMR, TR og lederne snarest får lavet retningslinier for arbejdet på skolerne i MED og får udarbejdet de nødvendige APV er, så vi sammen kan få et grundlag til at værne om vores kolleger.

Det er politikerne og vores arbejdsgivere, der har det overordnede ansvar for, at rammerne for et ordentlig arbejdsmiljø på skolerne er til stede!

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.