Arbejdstid og arbejdsmiljø på skolerne i København

Der er to ting, der fylder særligt på dagsordnen i Københavns Lærerforening ifølge bestyrelsesmedlem Peter Jensen: Trivselsundersøgelsen (TU19) og forhandlingerne om en ny lokalaftale.

Synspunkt | Af: Peter Jensen 27. februar 2019

Vi står overfor en række vigtige opgaver i det fagpolitiske arbejde i København. 

Jeg vil fremhæve 2 vigtige punkter: Den kommende trivselsundersøgelse og en ny lokal arbejdstidsaftale.

Aktuelt skal vi i gang med den nye trivselsundersøgelse TU19, der er udsendt af kommunens økonomiudvalg. Den skal afdække arbejdsmiljøet for kommunens samlede institutioner. Undersøgelsen startede 20. februar. 

Lærere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsfolk har rejst en del kritik af trivselsundersøgelsen gennem tiden. En kritik af undersøgelsen, der bl.a. har gået på:

  • spørgsmålenes formuleringer, og hvem der formulerer dem? 
  • hvilken gruppe den er henvendt til? 
  • rammer trivselsundersøgelsen præcist nok i forhold til lærernes arbejdsmiljøproblemer på skolerne? 
  • Og ikke mindst hvad stiller man op med de problemer, der evt. bliver afdækket? - Er ansvaret centralt eller lokalt?

Jeg deler mange af de kritiske synspunkter, der er af trivselsundersøgelsen, men jeg vil alligevel anbefale, at lærerne deltager i størst muligt omfang i trivselsundersøgelsen (TU19) – som led i synliggørelsen.

Vi har i KLF`s bestyrelse besøgt samtlige skoler i kommunen i løbet af efteråret 2018. Lærerne har selvfølgelig forskellige opfattelser af arbejdsforholdene, men på disse møder blev der gennemgående udtrykt massiv bekymring for arbejdsmiljøet og en markant kritik af arbejdsforholdene.  Der blev,fra alle sider,peget på, at arbejdsmiljøet er belastet af øget stress, samt at vold og trusler finder sted i større omfang end tidligere.

Et udpluk af de ønsker, lærerne fremsatte i forbindelse med vores skolebesøg, var: sikring af tid til individuel forberedelse, tid på opgaver, tid til klasselærerarbejdet, tid til inklusion, stop for ikke-relevante kurser, indsatser og projekter, som kommer fra oven, (skal-opgaver,) og tid til kerneopgaven. Gennemsigtighed og medinddragelse (demokrati). 

Ved den kommende trivselsundersøgelse er det for mig at se meget afgørende, at de belastninger, vi hørte om på skolerne, kommer til at fremstå tydeligt i TU19. Trivselsundersøgelsen er jo én af de veje, hvor vi kan arbejde med at synliggøre belastningerne, og dermed forbedre forholdene på skolerne. Så jeg opfordrer hermed til, at dette års undersøgelse fastholderenhøj svarprocent (som i 2017). TU19 kan på den måde være med til at anskueliggøre hverdagens arbejdsmiljøproblemer, og samtidig være den platform, som vi i KLF kan arbejde ud fra.

Hvad betyder en arbejdstidsaftale for arbejdsmiljøet?

I KLF arbejder vi netop nu på, at få en ny og bedre lokalaftale om arbejdstid. KLF har en generalforsamlings- beslutning i ryggen til at sikre, at der skal være sammenhæng mellem tid og opgaver. 

Ved OK18 lykkedes det desværre ikke at komme i mål med en arbejdstidsaftale. Opfordringen fra forhandlingsbordet var dog, at der skulle etableres en ”ny start”. En ”ny start” i København bør,efter min mening, være en aftale, der netop sikrer sammenhængen mellem tid og opgaver.

Vores aktuelle arbejdsmiljø kan,efter min mening. ikke betragtes som adskilt fra aftaler, der regulerer vores arbejdstid - tvært imod!  En fornuftig lokal arbejdstidsaftale er præcis det redskab, der kan sikre et sundt arbejdsmiljø på de københavnske skoler.

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.

Lars Aaberg | 02. marts 2019 KL. 12:54

Kære Peter Jensen og KLF


Jeg er som skoleleder i København og Hovedbestyrelses medlem i Skolelederforeningen også meget interesseret i en høj besvarelsesprocent, men det bekymre mig hvis der bliver lagt et vis pres på deltagerne i trivselsundersøgelsen om hvordan de skal svare. Indlægget bære for mig præg at en retningsangivelse, de skal huske at være kritiske. For mig er det helt centralt at de alle svare ærligt og personligt og så må vi sammen kigge på deres svar og hvad vi fremadrettet kan gøre ved eventuelle problematikker.