Alle gode gange tre

'Vores nuværende forståelsespapir har efter to år vist sig at være en alt for svag ramme om arbejdstiden i den københavnske folkeskole. Vilkårligheden råder, og udmøntningen af forståelsespapiret er afhængigt af, hvilken områdechef og skoleleder vi arbejder under.'

Synspunkt | Af: Kjell Nilsson 24. november 2015

Det siges som bekendt, at tredje gang er lykkens gang. I skoleåret 2016/17 skal det gerne lykkes at indgå en fælles arbejdstidsaftale med BUF. En aftale, som indfører et loft over antal undervisningslektioner, afhængigt af mængden af andre arbejdsopgaver. En aftale, som giver os den tid, vi reelt skal bruge på efteruddannelse og linjefag. En aftale, som giver mulighed for at lægge fem timers individuel forberedelse hjemme om ugen. En aftale, hvor inklusion kan lykkes. Kort sagt en arbejdstidsaftale, der skaber rammen om et sundt arbejdsliv.

Vores nuværende forståelsespapir har efter to år vist sig at være en alt for svag ramme om arbejdstiden i den københavnske folkeskole. Vilkårligheden råder, og udmøntningen af forståelsespapiret er afhængigt af, hvilken områdechef og skoleleder vi arbejder under. Samtidig bruger København langt færre penge på undervisningspersonale end de andre store byer i Danmark. Resultatet er mange steder et sygt arbejdsmiljø, og konklusionen er åbenlys: Det kan ikke fortsætte på den måde.

Politikerne på rådhuset har afsat en pulje på 500 millioner kroner til investeringer i kernevelfærden. Hvis man investerer 200 millioner af den pulje i folkeskolen, vil man kunne opkvalificere personalet, ansætte flere lærere og bh.-klasseledere til de mange nye elever, give tid og plads til forberedelse og andre arbejdsopgaver, mindske sygefraværet og ikke mindst indgå en arbejdstidsaftale, der kan skabe et sundt arbejdsmiljø. Det vil også gøre chance-lighed og inklusion til alt andet end luftige idealer. Det vil blive en folkeskole, hvor både lærere og elever kan udvikle sig. Jeg satser på, at tredje gang er lykkens gang.

Kjell Nilsson, kandidat til hovedstyrelsesvalget. følg mig på facebook

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.