Afskaf de nationale test!

"Jeg vil ud fra følgende betragtninger anbefale alle, der har berøring med folkeskolen til at tænke sig grundigt om i forhold til, hvordan vi skaber en stærk evalueringskultur i folkeskolen, og overveje om de obligatoriske adaptive nationale test er vejen frem," skriver Thomas Poulsen i sit synspunkt.

Synspunkt | Af: Thomas Poulsen 24. april 2019

'Synspunkt' er udtryk for skribentens egen holdning. Alle kan som udgangspunkt sende debatindlæg til KLFnet.dk's redaktion. Se regler og retningslinjer for debat på KLFnet.dk. 

De to danske forskere Jeppe Bundsgaard og Svend Kreiner offentliggjorde 2. april 2019  en rapport, der viser, at de nationale test er fejlagtige og alt for usikre. Det får dem til samme dag at udtale og anbefale følgende i fagbladet Folkeskolen: ”Nu viser det sig ovenikøbet, at testene måler forkert. Det kan vi hverken være bekendt over for lærerne, eleverne eller deres forældre. Jeg kan heller ikke forstå, at dem, der har et ønske om noget data at styre en skole efter, vil acceptere data af så dårlig kvalitet”, ”Man kan rette fejlene og fortsætte som hidtil. Man kan aflyse de nuværende nationale test og starte forfra med test, der ikke er adaptive. Endelig kan man helt opgive idéen om obligatoriske test.” De to forskere anbefaler den sidste af løsningerne.

Rapporten, der så klart konkluderer, at de nationale test måler forkert, har fået Enhedslisten i København til at stille forslag om, at Københavns Kommune retter henvendelse til undervisningsministeriet om at fritage de københavnske folkeskoler fra de nationale test. Et forslag som bliver behandlet på Børne- og Ungdomsudvalgets møde 24. april og som næppe har den store opbakning i udvalget. Ikke desto mindre kan det undre, at det sandsynligvis vil forholde sig sådan, da de fleste vil vel gå til isenkræmmeren og købe en ny vægt, hvis den gamle ikke måler korrekt.

Formålet med de nationale tests er, “at styrke evalueringskulturen i folkeskolen” og ”De nationale test er blot ét evalueringsværktøj, som kan indgå i (…) arbejdet med en stærk evalueringskultur”, står der at læse i Vejledning om nationale test. Testene bør altså indgå som et pædagogisk værktøj i arbejdet med at styrke den enkelte elevs faglige udvikling, men har desværre i alt for stor udstrækning udviklet sig til at være et måleværktøj, der skal sende data opad i systemet og dermed ikke er til gavn for den enkelte elev.

I Københavns Kommune er man i disse år særdeles interesseret i datastyret ledelse og har blandt andet, med A. P. Møller-støtte, købt en skolelederuddannelse af den norske handelshøjskole BI, en uddannelse, der i høj grad sætter ind med datastyring og ser produktivitet og bundlinje som det vigtigste succeskriterie i forhold til den enkelte skoles succes. Denne uddannelse kan man læse meget mere om på KLFnet.dk i Erik Schmidts udmærkede artikelserie ”Takeoff til nye høyder”.
Sammenholdt med rapporten om nationale test, der viser, at testene måler forkert og det ensidige fokus på skolernes produktivitet, giver det virkelig anledning til bekymring over udviklingen i det københavnske skolevæsen.

Jeg vil ud fra følgende betragtninger anbefale alle, der har berøring med folkeskolen til at tænke sig grundigt om i forhold til, hvordan vi skaber en stærk evalueringskultur i folkeskolen, og overveje om de obligatoriske adaptive nationale test er vejen frem. For mit vedkommende er svaret klart: afskaf de nationale test og find andre måder at fremme en nødvendig og stærk evalueringskultur i folkeskolen.

Dermed sendes en opfordring ud til skoleledere og forvaltning om at være påpasselige, når de udvælger de data, de måler skolerne på og i det hele taget styrke den tillidsbaserede ledelse også for at fremme en stærk evalueringskultur på skolerne.
Til skolebestyrelser og forældre skal lyde en opfordring om at spørge ind til og tage stilling til nationale test og hvordan, der testes på deres lokale folkeskole.
Til de lokale politikere skal opfordringen lyde på at sende et stærkt signal til undervisningsministeren om at tage kritikken af de nationale test meget alvorligt og eventuelt anmode om at sætte testene på pause - i det mindste så længe de måler decideret forkert.

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.