Åbent brev: Skab rammerne for bedre ledelse

"Forestil dig at være direktøren, der blev husket for at skabe rammer for god ledelse og for at fylde folkeskolen med professionel kapital," skriver Kjell Nilsson i et åbent brev til Kristian Heunicke, KL´s direktør for arbejdsgiverpolitik og overenskomster. Læs hele det åbne brev her.

Synspunkt | Af: Kjell Nilsson 29. marts 2017

Kære Kristian,

Du var på besøg på Danmarks Lærerforenings kredsformandskonference om OK 18, tirsdag den 21. marts. Du sagde, at kommunerne i de seneste år havde lavet ret store tilpasninger, måske endda skåret, og at du ikke kunne se, at der ville komme flere penge. Du sagde, at det går godt for folkeskolen, når du ser på parametrene. Du sagde, at der måske var et issue med lærerne, at lærerne ikke var tilfredse, og der derfor kunne være en lidt krigerisk stemning. Du sagde, at de nuværende regler er gode, og at OK 15 var en vej til bedre implementering med lokale konkrete løsninger. Du sagde, at læreren skulle tale med sin leder, hvis læreren oplevede ikke at kunne nå at løse alle sine opgaver.

I debatten efter dit oplæg var der mange indlæg og ikke plads til mit bidrag, derfor dette åbne brev.

Jeg er enig med dig i, at der er skåret, og at lærerne ikke er tilfredse, men samtidig vil jeg gerne påpege, at OK 15 nu efter to år stadig ikke har vist sig at kunne skabe et tilstrækkeligt godt rum til at skabe løsninger i.

God ledelse var ikke en af de parametre, du præsenterede. Jeg ønsker god ledelse. Jeg tror, at en del af utilfredsheden og issuet med lærerne skyldes dårlig ledelse.

Den nuværende situation med for få ressourcer og en del af rammerne dikteret ved lov og en holdning til, at den lokale leder kan skabe løsningerne, gør det meget svært at udøve god ledelse. Lederne er sat i en nærmest håbløs situation. Det resulterer bl.a. i ledelse ved diktat og afvisning, ledere, der løser problemer ved bortvisning af deres medarbejdere, ledere, der afviser tillidsrepræsentanten med: ”På mit kontor har DLF intet at sige”. 

Jeg ønsker, at overenskomstforhandlingerne og OK 18 skaber rammer for god ledelse. Væk med lov-diktater, væk med LOV 409, væk med ledelse ved diktat. Ind med aftalebaseret partnerskab fra øverste direktørniveau til den lokale ledelse. Udøv ledelse med afsæt i aftaler med DLF og tillidsrepræsentanter. Forestil dig at være direktøren, der blev husket for at skabe rammer for god ledelse og for at fylde folkeskolen med professionel kapital.

Mens du og Anders Bondo arbejder på det i OK 18, så arbejder jeg imens med gode kræfter i DLF og velfærdsbevægelserne på at få regeringen og Folketinget til at frigive ressourcer til kommunerne og folkeskolen. 

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.