1. maj

Vi har brug for at sikre, at det ny arbejdstidsdiktat, der først skal virke fra skoleåret 14/15, giver mulighed for velforberedt undervisning og samtidig sikrer mod ’det grænseløse arbejde’.

Synspunkt | Af: Lars Sørensen 10. maj 2013

Synspunkt

Af Lars Sørensen, KLF’s næstformand

1.maj

Københavns Lærerforening var i år centralt placeret i Fælledparkens faglige område i Lærertelt sammen med lærere fra hovedstadsområdet og fra Uddannelsesforbundet.

Det var en fantastisk oplevelse. Vejret var strålende, der var et mylder af lærere og børnehaveklasseledere og en del andre faggrupper, der kom for at høre taler og musik og for at snakke om lockout og regeringens overgreb.

Størst var tilstrømningen til og begejstringen i teltet, da DLF’s formand Anders Bondo Christensen holdt tale. Han beskrev de ikke eksisterende forhandlinger med Kommunernes Landsforening/KL og medlemsopbakningen og engagementet, som voksede frem som følge af den altomfattende lockout, som arbejdsgiverne udsatte os for. 

Foreningen har over for overborgmester Frank Jensen appelleret til, at han som bestyrelsesmedlem i KL forlangte, at KL indgik i reelle forhandlinger, og at han tog afstand fra KL’s ledelsessyn.

Et ledelsessyn som ligger milevidt fra den københavnske tillidsdagsorden og de mange flotte formuleringer om medbestemmelse og medindflydelse, der går igen i det udkast til MED-aftale, der for tiden forhandles i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

 Der er desværre larmende tavshed fra ledende københavnske politikere, og det signalerer opbakning til KL’s linje.

Overborgmesteren havde en meget svær dag i Fælledparken. Da han skulle tale på den store scene var der langt imellem klapsalverne.

Socialdemokraterne oplever ligesom SF en tillidskrise blandt vælgerne. En ny undersøgelse ved DR Nyhederne af ’lærernes stemmeadfærd’ viser, at Socialdemokraterne er gået fra en opbakning fra 32,3 % af lærergruppen til 0,9 %, og det ser ikke meget bedre ud for SF.

En lignende undersøgelse kunne udføres blandt gruppen af offentlige ansatte, og der ville med garanti kunne aflæses en tilsvarende tendens.

Blandt de offentligt ansatte er der en klar erkendelse af, at det er det offentlige område, der via aftaler og ”overenskomstresultater” skal betale for regeringens skattelettelser.

Vi har brug for at sikre, at det ny arbejdstidsdiktat, der først skal virke fra skoleåret 14/15, giver mulighed for velforberedt undervisning og samtidig sikrer mod ’det grænseløse arbejde’.

DLF afholder derfor en række seminarer for tillidsvalgte, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i foråret, og der er indkaldt til ekstraordinær kongres 22. maj, hvor situationen og fremtidsperspektiverne også vil blive diskuteret.   

Tilføj kommentar til artiklen

CAPTCHA billede for SPAM beskyttelse Hvis du ikke kan læse ordet, tryk her.