Generalforsamling 2018

Lærernes Kunstforening for København og omegn indkalder til generalforsamling tirsdag 27.februar kl. 19.00 på Tingbjerg Skoles lærerværelse.

Indgang:

Gå på skolesiden, drej til højre og gå langs svømmehallen, drej til højre igen. Når du når græsset, går du på stålpladerne hen til døren.

Generalforsamlingen afvikles efter foreningens vedtægter.

Bagefter går vi over til det, der for nogen er det vigtigste:

Lodtrækningerne:

Der er dels den store lodtrækning mellem alle medlemmerne, dels den lille mellem de tilstedeværende medlemmer. I begge tilfælde er gevinsterne kunstbøger og indrammet grafik.

Skolernes repræsentanter kan afhente nytårstryk til skolens medlemmer.

Er DU ikke medlem, men interesseret, kan du møde op og melde dig ind. Betaling sker til kassereren Tove. Herefter deltager du i lodtrækningen blandt de tilstedeværende.

Der vil blive serveret kaffe/the og et stykke brød.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer.

 

På bestyrelsens vegne

Bendt Petersen

NB! Efter generalforsamlingen vil der i en halv time være mulighed for at købe kunst i depotet.